Střednědobý výhled rozpočtu 2021 – 2023 MŠ Litvínovská

Střednědobý výhled

Rozpočtový výhled 2020-2022

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled 2019-2021

Rozpočtový výhled starší

 Śablona

Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu na roky 2020-2021 ke stažení v pdf

Návrh rozpočtu

Příspěvková organizace: Mateřská škola Litvínovská 490
Rozpočtový výhled školy navrhovaný školou
v tis. Kč
Rozpočet Rozpočtový výhled
rok 2017rok 2018rok 2019
náklady celkem         8 400,00        8 417,00       8 430,00
v tom náklady na školní jídelnu         1 796,00        1 802,00       1 807,00
v tom platy, OON, cca ONIV         5 571,00        5 582,00       5 590,00
vlastní výnosy celkem         1 500,00        1 503,00       1 505,00
v tom příjmy od rodičů         1 500,00        1 503,00       1 505,00
transfer MHMP ONIV         5 571,00        5 582,00       5 590,00
příspěvek na provoz od zřizovatele         1 329,00        1 332,00       1 335,00
16,0016,0016,00
V Praze dne 15.02.2017

 Rozpočtový výhled schválený RMČ dne: 28.3.2017, usnesením č. Us. RMČ 125/17

PříspěvkováText

Rozpočet

Rozpočtový výhled

organizace

rok 2017

rok 2018

rok 2019

Mateřská školanáklady celkem         8 403,80                 8 410,00                8 415,00   
náklady na provoz         2 828,80              2 835,00             2 840,00
Litvínovská 490 – v tom náklady na školní jídelnu         1 796,00                1 802,00                1 807,00   
přímé náklady na vzdělávání         5 575,00              5 575,00             5 575,00
vlastní výnosy celkem         1 500,00                 1 503,00                1 505,00   
 – v tom příjmy od rodičů         1 500,00                1 503,00   

             1 505,00   

 Rozpočet Rozpočtový výhled
 rok 2018
 rok 2019
 rok 2020
 náklady celkem  8 630,00 8 716,00 8 804,00
 náklady na provoz 2 835,00 2 863,00 2 892,00
 – v tom náklady na školní jídelnu
 1 802,00 1 820,00 1 838,00
 přímé náklady na vzdělávání 5 795,00 5 853,00 5 912,00
 vlastní výnosy celkem 1 503,00 1 518,00 1 533,00
 – v tom příjmy od rodičů
 1 503,00 1 518,00 1 533,00
 dotace ze SR MŠMT
 5 795,00 5 853,00 5 912,00
 příspěvek na provoz od zřizovatele
 1 332,00 1 345,00 1 359,00
Příspěvková organizace Mateřská škola Litvínovská, zřízená Městskou částí Praha 9
Rozpočet na rok 2018 a rozpočtový výhled na roky 2019 a 2020  
Mateřská škola

Litvínovská

 náklady celkem
 9 026,80
 9 026,809 026,80
 náklady na provoz 3 028,80  3 028,80  3 028,80
 přímé náklady na vzdělávání 5 998,00  5 998,00  5 998,00
 vlastní výnosy celkem
 1 600,00 1 600,00 1 600,00
 dotace ze SR MŠMT
 5 998,00 5 998,00 5 998,00
 příspěvek na provoz od zřizovatele
 1 428,80
 1 428,80 1 428,80