Hospodaření školy- rozpočty

MŠ Litvínovská rozpočet schválený rok 2023 ke stažení v xls

excel


Střednědobý výhled rozpočtu 2021 – 2023 MŠ Litvínovská

Střednědobý výhled

Rozpočtový výhled 2020-2022

Rozpočtový výhled

 

Příspěvková organizace: Mateřská škola Litvínovská 490   
Rozpočtový výhled školy navrhovaný školou   
v tis. Kč    
 Rozpočet Rozpočtový výhled 
 rok 2017rok 2018rok 2019 
náklady celkem         8 400,00        8 417,00       8 430,00 
v tom náklady na školní jídelnu         1 796,00        1 802,00       1 807,00 
v tom platy, OON, cca ONIV         5 571,00        5 582,00       5 590,00 
vlastní výnosy celkem         1 500,00        1 503,00       1 505,00 
v tom příjmy od rodičů         1 500,00        1 503,00       1 505,00 
transfer MHMP ONIV         5 571,00        5 582,00       5 590,00 
příspěvek na provoz od zřizovatele         1 329,00        1 332,00       1 335,00 
     
     
16,0016,0016,00 
     
V Praze dne 15.02.2017    

 Rozpočtový výhled schválený RMČ dne: 28.3.2017, usnesením č. Us. RMČ 125/17

     
     
PříspěvkováText

Rozpočet

Rozpočtový výhled

organizace 

rok 2017

rok 2018

rok 2019

Mateřská školanáklady celkem         8 403,80                 8 410,00                8 415,00   
náklady na provoz         2 828,80              2 835,00             2 840,00
Litvínovská 490 – v tom náklady na školní jídelnu         1 796,00                1 802,00                1 807,00   
 přímé náklady na vzdělávání         5 575,00              5 575,00             5 575,00
     
 vlastní výnosy celkem         1 500,00                 1 503,00                1 505,00   
  – v tom příjmy od rodičů         1 500,00                1 503,00   

             1 505,00   

 
  Rozpočet Rozpočtový výhled
  rok 2018
 rok 2019
 rok 2020
 náklady celkem  8 630,00 8 716,00 8 804,00
 náklady na provoz 2 835,00 2 863,00 2 892,00
 – v tom náklady na školní jídelnu
 1 802,00 1 820,00 1 838,00
 přímé náklady na vzdělávání 5 795,00 5 853,00 5 912,00
    
 vlastní výnosy celkem 1 503,00 1 518,00 1 533,00
 – v tom příjmy od rodičů
 1 503,00 1 518,00 1 533,00
    
 dotace ze SR MŠMT
 5 795,00 5 853,00 5 912,00
 příspěvek na provoz od zřizovatele
 1 332,00 1 345,00 1 359,00
 
Příspěvková organizace Mateřská škola Litvínovská, zřízená Městskou částí Praha 9
 
Rozpočet na rok 2018 a rozpočtový výhled na roky 2019 a 2020  
Mateřská škola

Litvínovská

 náklady celkem
 9 026,80
 9 026,809 026,80
 náklady na provoz 3 028,80  3 028,80  3 028,80
 přímé náklady na vzdělávání 5 998,00  5 998,00  5 998,00
    
 vlastní výnosy celkem
 1 600,00 1 600,00 1 600,00
    
 dotace ze SR MŠMT
 5 998,00 5 998,00 5 998,00
 příspěvek na provoz od zřizovatele
 1 428,80
 1 428,80 1 428,80