Třída BERUŠEK

Provozní doba

6.45 –17.00 hod.

17.00 hod. – 17.15 jsou děti ve třídě „Koťat“

Informace o třídě

Berušky

  • V tomto školním roce jsou ve třídě Berušek děti ve věku 3 – 5 let, 13 chlapců a 13 dívek.
  • Tyto děti MŠ navštěvují většinou již druhý rok. Naší prioritou bude tedy harmonický rozvoj jejich osobnosti ve všech směrech výchovného působení.
  • Základní výchovnou a vzdělávací metodou je i nadále hra, spontánní i řízená, jejímž prostřednictvím se děti učí řešit různé situace, komunikovat s ostatními kamarády i dospělými, výtvarně, hudebně i pohybově se vyjadřovat.
  • Děti jsou vedeny k samostatnosti, ke spolupráci a kamarádskému přístupu k ostatním. Učení se pro ně stává hrou a hra naopak učením.
  • Hlavním cílem je přátelská a tvořivá atmosféra ve třídě plné spokojených dětí.
Fotografie

 

 

Interaktivní prohlídka
Telefon do třídy

286 581 013

Zprávičky

 

Zatím nejsou