Třída BERUŠEK

Třída BERUŠEK


Paní učitelky: Kristýna Vacková,

                           Mgr. Dana Antošová


Provozní doba

6.45 –17.00 hod.

17.00 hod. – 17.15 jsou děti ve třídě „Koťat“

Telefon do třídy

286 581 013

Zprávičky

AKCE NAŠÍ TŘÍDY V ŘÍJNU

22.10. dopoledne     „DEN STROMŮ“ environmentální projekt
(prosíme, přineste 1 velké jablko-děkujeme)

23. 10.   15,30             „HALLOWEEN“ akce s rodiči na zahradě MŠ
(přijďte s dětmi v halloweenských převlecích)

Informace o třídě

Třídu  Berušek navštěvují děti, které všechny dosáhly 3 let věku. Paní učitelky se s dětmi dobře znají, pokračují spolu z předchozí třídy.

Výchovně vzdělávací proces probíhá především formou her, učitelky nabízejí dětem dostatečné množství činností k rozvoji jemné motoriky, pohybových schopností, zaměřují se na rozvoj řeči, správné výslovnosti, sebeobsluhu, předmatematických představ a předčtenářské gramotnosti.

Fotografie

PODZIMNÍČEK SE SVÝMI SKŘÍTKY NACHYSTALI NELEHKÉ ÚKOLY,
ALE MY JSME JE VŠECHNY ZVLÁDLI A ODNESLI JSME SI ZASLOUŽENOU ODMĚNU

Zhlédli jsme divadelní představení “LESNÍ ŠKOLA”

VÝLET DO ZOO SE VELMI VYDAŘIL

Co to asi Berušky vyrábějí? 

Interaktivní prohlídka

Interaktivní prohlídka třídy