Třída BERUŠEK

Berušky


Provozní doba

Provozní doba 2020/2021

Provoz MŠ je od 6.45 – 17.15 hod.

Provoz ve třídě „Berušek“

Po-Út 6.45 –16.00 hod. 

Středa 6:45-13:00 hod –na odpoledne se děti dělí do ostatních tříd.

Čt-Pá 6:45-16:00 hod.

16.00 hod. budou děti ve třídě „Koťat

ZMĚNY z provozních důvodů, BUDOU OZNÁMENY

Vyzvedávání dětí po obědě 12.30 – 13.00

Telefon do třídy

286 581 013

Informace o třídě

O děti se starají:

  • ředitelka: Mgr. Hana Šolcová
  • učitelka: Jaroslava Dudová
  • učitelka: Mgr. Veronika Marková
  • Provozní pracovnice: paní Monika Hvižďová
  • kuchař: Oliver Furych

Do třídy Berušek chodí 26 dětí VE VĚKU 4-5 LET

Naším primárním cílem je vytvářet nejvhodnější podmínky pro zdravý a přirozený rozvoj dětí. Adaptace dětí je vždy přizpůsobena požadavkům jednotlivce. Vedeme děti k rozvoji fyzické, psychické i sociální samostatnosti. Využíváme zájmu a okamžitých nápadů dětí k rozvíjení jejich talentu ve všech oblastech, rozšiřujeme jejich poznatky, znalosti a dovednosti. S tímto cílem je i spojen rozvoj komunikace a samostatnosti, sebeobsluhy. Ke každému dítěti přistupujeme individuálně. Třída je rozdělena na koutky pro společné hraní i jen pro jednotlivce. Hlavní náplní všech každodenních činností je hra spontánní i částečně řízená. Využíváme různé hry, kreativní činnosti, hudbu i různorodé pomůcky. Děti se společně s učitelkami starají o rybičky a květiny ve třídě, podporují tím péči o přírodu. Na zahradě školy máme i svoji zahrádku, kde pěstujeme společně různé rostlinky.  S dětmi si každým rokem vytvoříme pravidla chování, která dodržujeme ve školce i mimo ni. S rodiči se budeme snažit o dobrou spolupráci, vzájemný respekt a důvěru. Rodiče se mohou na nás vždy obrátit a domluvit si schůzku.

Těšíme se na Vás i na Vaše děti paní učitelky.

Zprávičky

Dne 24. 2. proběhne v MŠ test školní zralosti pro děti, které od 1. 1. 2022 do 31. 8. 2022 dosáhnou 6 let. Zúčastní se i děti, které dosáhly 6 let už v roce 2021. Rodiče předem vyplní souhlas s poskytováním poradentské služby a se zpracováním a uchováním osobních údajů ve školském poradentském zařízení. Tento souhlas dostanou na kmenové třídě a následně odevzdají paní učitelce.

Třída Berušek je od 5.1.2022 v karanténě. Podle nařízení HSHMP děti, které navštívily MŠ ve dnech 3.1. 2022 a 4.1.2022, musí v sobotu dne 8.1.2022 na PCR test a pokud bude negativní, mohou od středy 12.1.2022 do mateřské školy. Děti, které nebyly ani jeden den z výše jmenovaných v MŠ, se budou scházet ve třídě Koťátek. Třída Berušek je uzavřena do úterý 11.1.2022 včetně.

Ve středu 12. 1. 2022 se budou nastupující děti prokazovat negativním PCR testem, nebo lze poslat zprávu na email Mš.

Plánovaná divadla ŠKOLNÍ ROK 2021/22:

19.1. – JAK SE BARBORKA ZATOULALA

16.2. – SKŘÍTKOVÉ ŠUPLIČKA A KRUPIČKA

8.3. –    BAVÍME SE S CECILKOU

31.3. – VYSTOUPENÍ S PEJSKY

6.4.  –  CIRKUS ADONIS

20.4. – KOUZELNÉ MÍČKY

18.5. – 1.POMOC

3.6. – INKA RYBÁŘOVÁ – MDD

Podrobnosti a změny vždy na třídě. 


 

Fotografie

třída BERUŠEK třída BERUŠEK třída BERUŠEK třída BERUŠEK třída BERUŠEK třída BERUŠEK třída BERUŠEK třída BERUŠEK

fotogalerie BERUŠEK fotogalerie BERUŠEK fotogalerie BERUŠEK fotogalerie BERUŠEK fotogalerie BERUŠEK fotogalerie BERUŠEK fotogalerie BERUŠEK fotogalerie BERUŠEK

Berušek Berušek

třída Berušek třída Berušek třída Berušek třída Berušek

BERUŠEK BERUŠEK

BERUŠKY BERUŠKY BERUŠKY BERUŠKY BERUŠKY BERUŠKY

BERUŠKY BERUŠKY BERUŠKY BERUŠKY BERUŠKY BERUŠKY BERUŠKY BERUŠKY BERUŠKY BERUŠKY BERUŠKY

Berušek Berušek Berušek Berušek Berušek Berušek Berušek Berušek Berušek Berušek Berušek Berušek

Virtuální prohlídku naší školky najdete tady: https://www.mslitvinovska.cz/virtualni-prohlidka/