Třída BERUŠEK

Fotky třídy


Provozní doba

Provoz MŠ je od 6.45 – 17.15 hod.


Provoz ve třídě „Berušek“

6:45-13:00 hod

Odpoledne se děti dělí do ostatních tříd.


Telefon

286 581 013


Informace o třídě

O děti pečují:
Paní učitelka: Jaroslava Dudová
Paní ředitelka: Mgr. Hana Šolcová
Provozní pracovník: pan školník Milan Krob
Paní kuchařka: Jana Pavlišová
Do třídy Berušek chodí děti ve věku 3. – 4. leté.
Naším cílem je vytvářet ve třídě nejvhodnější podmínky pro zdravý a přirozený rozvoj dítěte. Vedeme děti k rozvoji fyzické, psychické i sociální samostatnosti. Využíváme zájmu a okamžitých nápadů dětí k rozvíjení jejich talentu ve všech oblastech. Rozšiřujeme jejich poznatky, znalosti a dovednosti. Ke každému dítěti přistupujeme individuálně. Délku adaptace přizpůsobujeme potřebám a zralosti dětí. Třída je rozdělena na hrací koutky pro společnou hru, hru jednotlivců i odpočinek. Společně si vytvoříme pravidla třídy, která dodržujeme. Hlavní náplní všech každodenních činností je hra a řízená činnost. Preferujeme prožitkové učení. Děti mají možnost, starat se o rybičky a květiny ve třídě. Na zahradě školy máme svoji zahrádku, kde pěstujeme různé rostlinky. S rodiči se budeme snažit o dobrou spolupráci, vzájemný respekt a důvěru. Individuální konzultace jsou možné po předchozí domluvě.
Těšíme se na vás i na vaše děti.


Zprávičky

DUBEN

10. 4. Divadelní dopolední představení – Jak se Barborka zatoulala

Logopedická depistáž dopoledne(informace budou v šatně pro přihlášené děti)

30.4. Čarodějnice ve školce  – dopolední akce, děti mohou tento den přijít v maskách

Projekty:

Rozběhněme rodinu (celý duben) 

Environmentální projekt – Den Země 


Fotografie

Virtuální prohlídku naší školky najdete tady: https://www.mslitvinovska.cz/virtualni-prohlidka