Třída BERUŠEK


Paní učitelky: Kristýna Vacková,

                           Mgr. Dana Antošová


Provozní doba

6.45 –17.00 hod.

17.00 hod. – 17.15 jsou děti ve třídě „Koťat“

Telefon do třídy

286 581 013

Zprávičky

Naše milé Berušky, přejeme Vám krásné prázdniny plné sluníčka a pohodičky. Velkou pusu posílají Kristýnka a Danuška


Informace o třídě

Třídu  Berušek navštěvují děti, které všechny dosáhly 3 let věku. Paní učitelky se s dětmi dobře znají, pokračují spolu z předchozí třídy.

Výchovně vzdělávací proces probíhá především formou her, učitelky nabízejí dětem dostatečné množství činností k rozvoji jemné motoriky, pohybových schopností, zaměřují se na rozvoj řeči, správné výslovnosti, sebeobsluhu, předmatematických představ a předčtenářské gramotnosti.

Fotografie

MASOPUSTNÍ KARNEVAL SE NÁRAMNĚ VYDAŘIL

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

NA AKCI POŘÁDANÉ MČ PRAHA 9 JSME SI UŽILI SPOUSTU ZÁBAVY…

V pohádce „JAK SE BARBORKA ZATOULALA“ jsme si společně zazpívali
a pomohli jsme vysvobodit kočičku ze zakletí…

OSLAVILI JSME SVÁTEK SVATÉHO MARTINA…

NA KONCERTĚ JSME SE SEZNÁMILI S FAGOTEM A TAHACÍ HARMONIKOU

POHÁDKA NEJVZÁCNĚJŠÍ VĚC BYLA KRÁSNÁ A POUČNÁ…

VŠECHNY HALLOWEENSKÉ PŘÍŠERKY SE SKVĚLE BAVILY

OSLAVILI JSME DEN STROMŮ

PODZIMNÍČEK SE SVÝMI SKŘÍTKY NACHYSTALI NELEHKÉ ÚKOLY,
ALE MY JSME JE VŠECHNY ZVLÁDLI A ODNESLI JSME SI ZASLOUŽENOU ODMĚNU

Zhlédli jsme divadelní představení „LESNÍ ŠKOLA“

VÝLET DO ZOO SE VELMI VYDAŘIL

Co to asi Berušky vyrábějí? 

Interaktivní prohlídka

Interaktivní prohlídka třídy