Třída BERUŠEK

Fotky třídy


Provozní doba

Provoz MŠ je od 6.45 – 17.15 hod.


Provoz ve třídě „Berušek“

6:45-13:00 hod

Odpoledne se děti dělí do ostatních tříd.


Telefon

286 581 013


Informace o třídě

O děti pečují:
Paní učitelka: Jaroslava Dudová
Paní ředitelka: Mgr. Hana Šolcová
Provozní pracovník: pan školník Milan Krob
Paní kuchařka: Jana Pavlišová
Do třídy Berušek chodí děti ve věku 3. – 4. leté.
Naším cílem je vytvářet ve třídě nejvhodnější podmínky pro zdravý a přirozený rozvoj dítěte. Vedeme děti k rozvoji fyzické, psychické i sociální samostatnosti. Využíváme zájmu a okamžitých nápadů dětí k rozvíjení jejich talentu ve všech oblastech. Rozšiřujeme jejich poznatky, znalosti a dovednosti. Ke každému dítěti přistupujeme individuálně. Délku adaptace přizpůsobujeme potřebám a zralosti dětí. Třída je rozdělena na hrací koutky pro společnou hru, hru jednotlivců i odpočinek. Společně si vytvoříme pravidla třídy, která dodržujeme. Hlavní náplní všech každodenních činností je hra a řízená činnost. Preferujeme prožitkové učení. Děti mají možnost, starat se o rybičky a květiny ve třídě. Na zahradě školy máme svoji zahrádku, kde pěstujeme různé rostlinky. S rodiči se budeme snažit o dobrou spolupráci, vzájemný respekt a důvěru. Individuální konzultace jsou možné po předchozí domluvě.
Těšíme se na vás i na vaše děti.


Zprávičky

4.6. Rozloučení s předškoláky – na zahradě MŠ od 15.15 -akce pro rodiče a děti 

5. 6. Enviromentální projekt-dopoledne

12.6. Multikulturní projekt – všechny národy světa společně pod pěti kruhy-dopoledne

20.6. Celodenní výlet-informace na třídě

27.6. – Zábavný program s bublinami-dopoledne

VÝLET – ZOOPARK NEHVIZDY

Datum: 20. 6. 2024

Čas odjezdu z MŠ: 8:00 (sraz ve třídách nejpozději 7:45)

Co mají mít děti s sebou: batůžek s pitím, pláštěnku, vhodnou obuv oblečení podle počasí!

Jídlo: oběd i dopolední svačinu máme zařízené, do batůžku prosíme na odpoledne něco malého, drobného 

(např. tyčinku – ne čokoládovou, nakrájené ovoce nebo zeleninu, suchý rohlík,…)

Předpokládaný odjezd ze Zooparku: 14:30Fotografie

Virtuální prohlídku naší školky najdete tady: https://www.mslitvinovska.cz/virtualni-prohlidka