Třída BERUŠEK

Berušky


Provozní doba

Provozní doba 2020/2021

Provoz MŠ je od 6.45 – 17.15 hod.

Provoz ve třídě „Berušek“

6.45 – 16.00 hod.

16.00 hod. budou děti ve třídě „Koťat

ZMĚNY z provozních důvodů, BUDOU OZNÁMENY

Vyzvedávání dětí po obědě 12.30 – 13.00

Telefon do třídy

286 581 013

Informace o třídě

O děti se starají:

  • ředitelka: Mgr. Hana Šolcová
  • učitelka: Jaroslava Rollerová
  • učitelka: Bc. Veronika Marková
  • Provozní pracovnice: paní Monika Hvižďová
  • kuchař: Oliver Furych

Do třídy Berušek chodí 26 dětí ve věku 4 -5 let.

Naším cílem je vytvářet ve třídě nejvhodnější podmínky pro zdravý a přirozený rozvoj dítěte. Vedeme děti k rozvoji fyzické, psychické i sociální samostatnosti. Využíváme zájmu a okamžitých nápadů dětí k rozvíjení jejich talentu ve všech oblastech a rozšiřujeme jejich poznatky, znalosti a dovednosti.

Ke každému dítěti přistupujeme individuálně. Třída je rozdělena na koutky pro společné hraní i pro jednotlivce. Adaptace u starších dětí je kratší a individuální. Třída má vytvořena pravidla chování, která dodržujeme ve školce i mimo ni. Hlavní náplní všech každodenních činností je hra spontánní i částečně řízená. Děti se společně s učitelkami starají o rybičky a květiny ve třídě, podporují tím péči o přírodu. Na zahradě školy máme i svoji zahrádku, kde pěstujeme společně různé rostlinky. Od října bude dopoledne, jednou v týdnu vyučována angličtina. S rodiči se budeme snažit o dobrou spolupráci, vzájemný respekt a důvěru. Rodiče se mohou na nás vždy obrátit a domluvit si schůzku.

Těšíme se na Vás i na Vaše děti paní učitelky.

Zprávičky

30. 11. 2020 dopoledne – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA ( děti si mohou přinést čertovské rohy, andělská křídla……)

Ježíšek ve školce  – termín bude upřesněn (dopoledne v naší  třídě)

Fotografie

 

DIVADLO V MŠ -PODZIMNÍ POHÁDKA

Podzimní pohádka Podzimní pohádka 2

DIVADLO V MŠ-BUDULÍNEK

Budulínek Budulínek 2

DOPOLEDNÍ KONCERT V MŠ

Koncert v MŠ koncert Koncert ve školce

Třída Berušek Třída Berušek 2 Třída Berušek 3 Třída Berušek 4

Virtuální prohlídku naší školky najdete tady: https://www.mslitvinovska.cz/virtualni-prohlidka/