Třída BERUŠEK

Třída BERUŠEK

Provozní doba

6.45 –17.00 hod.

17.00 hod. – 17.15 jsou děti ve třídě „Koťat“

Informace o třídě

  • V tomto školním roce jsou ve třídě Berušek děti ve věku 3 – 5 let, 13 chlapců a 13 dívek.
  • Tyto děti MŠ navštěvují většinou již druhý rok. Naší prioritou bude tedy harmonický rozvoj jejich osobnosti ve všech směrech výchovného působení.
  • Základní výchovnou a vzdělávací metodou je i nadále hra, spontánní i řízená, jejímž prostřednictvím se děti učí řešit různé situace, komunikovat s ostatními kamarády i dospělými, výtvarně, hudebně i pohybově se vyjadřovat.
  • Děti jsou vedeny k samostatnosti, ke spolupráci a kamarádskému přístupu k ostatním. Učení se pro ně stává hrou a hra naopak učením.
  • Hlavním cílem je přátelská a tvořivá atmosféra ve třídě plné spokojených dětí.

Fotografie

OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMEM

Výlet do Pralesa

Jak si děti hrály před sto lety?

Divadélko Kouzelný hrnec

Podzimní přírodou

Halloweenské tvoření

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky – tentokrát s kobylkou

V Planetáriu se nám líbilo, podívejte jak jsme si to užili 🙂

Kdopak by se čerta bál ????? 😉

JEŽÍŠKOVA VNOUČATA
Babičky, dědové
já Vás mám rád.
Vánoční přáníčko
chci Vám teď dát ……

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ

 

 

Interaktivní prohlídka

Interaktivní prohlídka třídy

Telefon do třídy

286 581 013

Zprávičky

 

VÁNOČNÍ SOUTĚŽ O NEJ ………….. STROMEČEK

Milí rodiče
Jako každý rok, jsme pro Vás a Vaše děti připravili v adventním čase soutěž spojenou s nadílkou pro dětské oddělení FN Bulovka a pro děti, které budou muset trávit v nemocnici Štědrý den.Letos budeme soutěžit ve třech kategoriích a Vaším úkolem je hlasovat od 4. do 14. 12 do připravených archů pro dva nejpovedenější výkresy z každé kategorie (celkem 6 obrázků). Zároveň Vás prosíme o dobrovolný finanční příspěvek, který můžete vložit kdykoliv po dobu hlasování do kasiček ve všech třídách.Vyhlášení výsledků bude 17. 12 v dopoledních hodinách. S výsledky soutěže a použitím příspěvků budete seznámeni prostřednictvím webových stránek a nástěnek MŠ. Předem děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné prožití adventu.

 

Ježíšek přijde do naší třídy nadělovat 18.12. dopoledne.

19. 12 dopoledne půjdeme na VÁNOČNÍ KONCERT do základní školy Litvínovská 500.

Poslední den před Vánoci bude pátek 21.12. Od 24.12 do 1.1 bude naše MŠ uzavřena. Od 2. do 4. 1 2019 bude provoz omezen, pouze pro přihlášené děti. Přejeme krásné Vánoce a hodně zdraví v novém roce 🙂

 

Informace pro rodiče

Provoz od 2.1.-4.1.2019

Otevřena bude třída: „Motýlků“ 7.30-13.00 /16.30/
Do třídy „Motýlků“ budou chodit všechny přihlášené děti z Motýlků + děti z Pejsků
„Berušek“ 6.45-17.15
Do třídy „Berušek“ budou chodit všechny přihlášené děti z Berušek + dětí z Koťátek
„Kuřátek“ 7.00-16.45
Do třídy „Kuřátek“ budou chodit všechny přihlášené děti z Kuřátek + děti z Medvídků