Třída BERUŠEK

Berušky


Provozní doba

Provozní doba 2020/2021

Provoz MŠ je od 6.45 – 17.15 hod.

Provoz ve třídě „Berušek“

6.45 – 16.00 hod.

16.00 hod. budou děti ve třídě „Koťat

ZMĚNY z provozních důvodů, BUDOU OZNÁMENY

Vyzvedávání dětí po obědě 12.30 – 13.00

Telefon do třídy

286 581 013

Informace o třídě

O děti se starají:

  • ředitelka: Mgr. Hana Šolcová
  • učitelka: Jaroslava Dudová
  • učitelka: Bc. Veronika Marková
  • Provozní pracovnice: paní Monika Hvižďová
  • kuchař: Oliver Furych

Do třídy Berušek chodí 26 dětí ve věku 4 -5 let.

Naším cílem je vytvářet ve třídě nejvhodnější podmínky pro zdravý a přirozený rozvoj dítěte. Vedeme děti k rozvoji fyzické, psychické i sociální samostatnosti. Využíváme zájmu a okamžitých nápadů dětí k rozvíjení jejich talentu ve všech oblastech a rozšiřujeme jejich poznatky, znalosti a dovednosti.

Ke každému dítěti přistupujeme individuálně. Třída je rozdělena na koutky pro společné hraní i pro jednotlivce. Adaptace u starších dětí je kratší a individuální. Třída má vytvořena pravidla chování, která dodržujeme ve školce i mimo ni. Hlavní náplní všech každodenních činností je hra spontánní i částečně řízená. Děti se společně s učitelkami starají o rybičky a květiny ve třídě, podporují tím péči o přírodu. Na zahradě školy máme i svoji zahrádku, kde pěstujeme společně různé rostlinky. Od října bude dopoledne, jednou v týdnu vyučována angličtina. S rodiči se budeme snažit o dobrou spolupráci, vzájemný respekt a důvěru. Rodiče se mohou na nás vždy obrátit a domluvit si schůzku.

Těšíme se na Vás i na Vaše děti paní učitelky.

Zprávičky

5.5.2021 dopoledne bude ve školce Rej čarodějnic. Děti mohou přijít v maskách čarodějnic…
Informace na třídě.

Fotografie

Čarodějnice Čarodějnice Čarodějnice Čarodějnice

Divadlo – řemesla

Divadlo - řemesla Divadlo - řemesla Divadlo - řemesla Divadlo - řemesla

fotka fotka fotka fotka

třída berušek třída berušek třída berušek třída berušek

Berušky Berušky Berušky Berušky Berušky

Vánoce

Vánoce Vánoce Vánoce Vánoce Vánoce Vánoce


Mikuláš Mikuláš Mikuláš Mikuláš Mikuláš Mikuláš

 

DIVADLO V MŠ -PODZIMNÍ POHÁDKA

Podzimní pohádka Podzimní pohádka 2

DIVADLO V MŠ-BUDULÍNEK

Budulínek Budulínek 2

DOPOLEDNÍ KONCERT V MŠ

Koncert v MŠ koncert Koncert ve školce

Třída Berušek Třída Berušek 2 Třída Berušek 3 Třída Berušek 4

Virtuální prohlídku naší školky najdete tady: https://www.mslitvinovska.cz/virtualni-prohlidka/