Třída BERUŠEK

Fotky třídy


Provozní doba

Provoz MŠ je od 6.45 – 17.15 hod.


Provoz ve třídě „Berušek“

6.45 –16.30 hod. 
Úterý 6.45 – 15.30 hod.
Od 16.30 hod. budou děti ve třídě „Koťat“, v úterý od 15.30 hod. ZMĚNY z provozních důvodů budou oznámeny. Ve třídě Berušek budou probíhat odpoledne kroužky.
Vyzvedávání dětí: po obědě 12.30 – 13.00 hod. odpoledne od 15.00 hod.


Telefon

286 581 013


Informace o třídě

O děti pečují:
Paní učitelka: Jaroslava Dudová
Paní ředitelka: Mgr. Hana Šolcová
Provozní pracovník: pan školník Milan Krob
Paní kuchařka: Jana Pavlišová
Do třídy Berušek chodí děti ve věku 3. – 4. leté.
Naším cílem je vytvářet ve třídě nejvhodnější podmínky pro zdravý a přirozený rozvoj dítěte. Vedeme děti k rozvoji fyzické, psychické i sociální samostatnosti. Využíváme zájmu a okamžitých nápadů dětí k rozvíjení jejich talentu ve všech oblastech. Rozšiřujeme jejich poznatky, znalosti a dovednosti. Ke každému dítěti přistupujeme individuálně. Délku adaptace přizpůsobujeme potřebám a zralosti dětí. Třída je rozdělena na hrací koutky pro společnou hru, hru jednotlivců i odpočinek. Společně si vytvoříme pravidla třídy, která dodržujeme. Hlavní náplní všech každodenních činností je hra a řízená činnost. Preferujeme prožitkové učení. Děti mají možnost, starat se o rybičky a květiny ve třídě. Na zahradě školy máme svoji zahrádku, kde pěstujeme různé rostlinky. S rodiči se budeme snažit o dobrou spolupráci, vzájemný respekt a důvěru. Individuální konzultace jsou možné po předchozí domluvě.
Těšíme se na vás i na vaše děti.


Zprávičky

5. – 17. 12. 2023 – Milí rodiče a přátelé školy, přijďte hlasovat o nejhezčí vánoční stromek MŠ a ZŠ do Galerie Harfa. 

Dne 6.12.2023 navštíví naší školu Mikuláš s nadílkou

Dne 14.12.2023 zveme všechny rodiče na vánoční zpívání, na zahradě v 15.15

19.12.2023 oslavíme Vánoce dopolední besídkou a nadílkou v naší třídě. 

21.12.2023 Čas zázraků – vánoční pohádka-dopoledne 


Fotografie

Virtuální prohlídku naší školky najdete tady: https://www.mslitvinovska.cz/virtualni-prohlidka