Třída BERUŠEK

Berušky


Provozní doba

Provozní doba 2020/2021

Provoz MŠ je od 6.45 – 17.15 hod.

Provoz ve třídě „Berušek“

6.45 – 16.00 hod.

16.00 hod. budou děti ve třídě „Koťat

ZMĚNY z provozních důvodů, BUDOU OZNÁMENY

Vyzvedávání dětí po obědě 12.30 – 13.00

Telefon do třídy

286 581 013

Informace o třídě

O děti se starají:

  • ředitelka: Mgr. Hana Šolcová
  • učitelka: Jaroslava Dudová
  • učitelka: Bc. Veronika Marková
  • Provozní pracovnice: paní Monika Hvižďová
  • kuchař: Oliver Furych

Do třídy Berušek chodí 26 dětí ve věku 4 -5 let.

Naším cílem je vytvářet ve třídě nejvhodnější podmínky pro zdravý a přirozený rozvoj dítěte. Vedeme děti k rozvoji fyzické, psychické i sociální samostatnosti. Využíváme zájmu a okamžitých nápadů dětí k rozvíjení jejich talentu ve všech oblastech a rozšiřujeme jejich poznatky, znalosti a dovednosti.

Ke každému dítěti přistupujeme individuálně. Třída je rozdělena na koutky pro společné hraní i pro jednotlivce. Adaptace u starších dětí je kratší a individuální. Třída má vytvořena pravidla chování, která dodržujeme ve školce i mimo ni. Hlavní náplní všech každodenních činností je hra spontánní i částečně řízená. Děti se společně s učitelkami starají o rybičky a květiny ve třídě, podporují tím péči o přírodu. Na zahradě školy máme i svoji zahrádku, kde pěstujeme společně různé rostlinky. Od října bude dopoledne, jednou v týdnu vyučována angličtina. S rodiči se budeme snažit o dobrou spolupráci, vzájemný respekt a důvěru. Rodiče se mohou na nás vždy obrátit a domluvit si schůzku.

Těšíme se na Vás i na Vaše děti paní učitelky.

Zprávičky

Dne 8. 6. 2021 navštíví naši školu fotograf.

 Fotograf přijde v 8.00

Naše třída jde jako první. Děti musí být ve třídě do 7.45!!

Dne 10. 6.2021 jede celá naše škola na celodenní výlet na zámek Berchtold.

Odjezd od školy: 8.00

Sejdeme se v šatně v 7.40

Návrat do školy kolem 15.00 podle počasí.

Batůžek :

–      dvě svačiny (dopolední a odpolední)

–      Oběd bude zajištěn na zámku

–      1 lahvička s pitím šroubovací 

–      Pláštěnka

–      Pohodlné boty, oblečení podle počasí

10.6.2021 odpadá dopolední angličtina

PŘEDPOKLÁDANÉ AKCE DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU

8. 6. 2021 Fotografování celé třídy
9. 6. 2021 Pasování předškoláků
10. 6. 2021 Výlet na zámek Berthold
16. 6. 2021 Medvídek Tupínek – divadlo v Mš

23. 6. 2021 Bezpečný pes

——————————————————————-

20. 5. 2021 odpadá dopolední angličtina 

Fotografie

Výlet na zámek Berchtold Výlet na zámek Berchtold Výlet na zámek Berchtold Výlet na zámek Berchtold Výlet na zámek Berchtold

 

 

MDD MDD MDD MDD

 

Třída Berušek Třída Berušek Třída Berušek Třída Berušek Třída Berušek

 

Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie

 

fotografie Berušek fotografie Berušek fotografie Berušek fotografie Berušek fotografie Berušek fotografie Berušek

Čarodějnice Čarodějnice Čarodějnice Čarodějnice


Divadlo – řemesla


Divadlo - řemesla Divadlo - řemesla Divadlo - řemesla Divadlo - řemesla

fotka fotka fotka fotka

třída berušek třída berušek třída berušek třída berušek

Berušky Berušky Berušky Berušky Berušky


Vánoce


Vánoce Vánoce Vánoce Vánoce Vánoce Vánoce


Mikuláš Mikuláš Mikuláš Mikuláš Mikuláš Mikuláš

 

DIVADLO V MŠ -PODZIMNÍ POHÁDKA

Podzimní pohádka Podzimní pohádka 2

DIVADLO V MŠ-BUDULÍNEK

Budulínek Budulínek 2

DOPOLEDNÍ KONCERT V MŠ

Koncert v MŠ koncert Koncert ve školce

Třída Berušek Třída Berušek 2 Třída Berušek 3 Třída Berušek 4

Virtuální prohlídku naší školky najdete tady: https://www.mslitvinovska.cz/virtualni-prohlidka/