Základní pravidla soužití

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SOUŽITÍ V MŠ Litvínovská 490

Dodržování pravidel chování nám usnadní naše soužití v mateřské škole, zajistí bezpečnost a psychickou pohodu. Tato nezbytná míra omezení dětské osobní svobody vyplývá z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád, zároveň učí děti dodržovat pravidla soužití a slušného chování. vedeme děti k pochopení, že pravidla a společné dohody tu nejsou proto, aby nám braly osobní svobodu, ale aby vymezovaly hranice vhodného či naopak nepřijatelného chování.

Pravidla jsou v podstatě dohodnuté postupy, které vedou k cíli a které nám dávají jasné hranice, co můžeme a nemůžeme, jak se máme zachovat v určitých situacích. Pravidla soužití ve třídě mateřské školy se podle přání a návrhu dětí mohou doplňovat a upravovat, každá třída si stanoví postupně vlastní znění.

  • Pravidla hry – formou hry se učíme pravidla – nepodvádět, vychutnat si vítězství, ale i dokázat snést prohru, hry s pravidly – zejména pohybové hry
  • Pravidla pro zacházení s předměty – bezpečné zacházení s předměty – jak zacházíme s nůžkami, jak držíme štětec, tužku, jak věci ukládáme na své místo. Všechny hračky mají své místo. Zacházíme s nimi šetrně a po hraní je ukládáme zpět na své místo.
  • Pravidla organizační – soužití lidí vedle sebe – jak se správně chováme v prostorách MŠ, na zahradě, při návštěvě jiné třídy, při výletě, v tramvaji atd., poznáváme pravidla silničního provozu, (V šatně má každý své místo, kam si ukládá všechny věci. Každý si je snaží udržovat v pořádku a čistotě podle svých možností. Může požádat o pomoc dospělého.)
  • Společenská pravidla – určují chování ve společnosti- učíme se poprosit, poděkovat, správně stolovat, nechat druhého domluvit… Domlouváme se klidným hlasem, nezpůsobujeme zbytečný hluk a křik, abychom se nerušili navzájem při hře. Umíme pozdravit a poděkovat. Pokud na něco sami nestačíme, požádáme o pomoc kamarády nebo dospělou osobu.
  • Hygienická pravidla – podle těchto pravidel se učíme, kdy, jak a čím si máme mýt ruce, tělo…, jak používat toaletu, jak se chovat při nachlazení atd.
  • Pravidla soužití – úcta k druhým i sobě, tvorba bezpečného klimatu Neničíme úmyslně kamarádovi hru ani práci, vážíme si všeho, co druhý vytvoří. Máme se rádi. Dohodneme se bez hádek, žalování a ubližování. Spory neřešíme rukama, ale slovem. Nebereme si nic, co nám nepatří. Chováme se šetrně k PŘÍRODĚ, k nejbližšímu okolí, i k sobě samotným.