Plán spolupráce se ZŠ Litvínovská

Školní rok 2018-2019

Plán spolupráce MŠ Litvínovská 490 se Základní školou Litvínovská 500

 

Spolupráci zajišťuje ze strany MŠ                pí uč. Broučková,

ze strany ZŠ                  pí uč.Krátká ,  pí.uč. Kolečková

 

 

Září

11.9.2018 informativní schůzka pí uč. Broučkové a  pí uč. Krátká – sestavení RP

Listopad

14.11.2018 návštěva dětí z MŠ v družině ZŠ -první skupina 9:15 hod.-druhá skupina10:15 hod.

Prosinec

Termín bude upřesněn 2018 v 10.00.hod  v ZŠ -„Pořad k 50 výročí ZŠ“připravený dětmi ze ZŠ +prohlídka vánoční výzdoby

Leden

16.1.2019   – návštěva dětí z MŠ na ukázkové hodině v  v ZŠ,  od 09:45 hod.- třída Pejsků.

25.1.2019- návštěva dětí z MŠ na ukázkové hodině v  v ZŠ,  od 09:45 hod.- třída Motýlků

Únor

5.2.2019- pozvánka pro dětí a pí učitelky ze ZŠ na návštěvu do MŠ k předš.dětem od 9.15.hod.

12.2.2019-pozvánka na informační schůzku s rodiči předškoláků

Březen Duben

Zápis dětí do 1. ročníků +PT   čas a termín  bude upřesněn.

Květen

14.5. a 16.5.od 15.15-16.00 -v ZŠ-program „Prvňáček 2019“ schůzka rodičů a pí. učitelek ZŠ

14.5.2019 beseda rodičů se speciální pedagožkou  PaeDr. R. Wolfovou od 15.00.hod /den bude upřesněn/

Červen

Datum bude upřesněn 2019 od 9.30  zábavné dopoledne k MDD v ZŠ pro děti  z MŠ zajišťují žáci z e ZŠ

19.6.2019-pozvánka dětí z MŠ,  učitelkám ze ZŠ,  na rozloučení s předškoláky v 15.30.hod

 

 

Každou akci předem potvrdit :zodpovídá pí.uč. Broučková za MŠ

pí.uč. Krátká za ZŠ

 

 

v Praze dne 11.9.2018                       ředitelka školy : Mgr. Hana Šolcová