TŘÍDA KUŘÁTEK

Třída KUŘÁTEK

Provozní doba

6.45– 16.00 hod.

16.00-17.00 – jsou děti ve třídě Berušek 17.00-17.15 jsou děti ve třídě „Koťat“

Informace o třídě

Do třídy Kuřátek chodí děti ve věku 3 – 4 let.

O děti se starají

 1. ředitelka: Mgr. Hana Šolcová
 2. učitelka: Jaroslava Rollerová
 3. učitelka: Eliška Cicková

Naším cílem je vytvářet ve třídě nejvhodnější podmínky pro zdravý a přirozený rozvoj dítěte. Vedeme děti k rozvoji fyzické, psychické i sociální samostatnosti. Využíváme zájmu a okamžitých nápadů dětí k rozvíjení jejich talentu ve všech oblastech a rozšiřujeme jejich poznatky, znalosti a dovednosti.

Ke každému dítěti přistupujeme individuálně. Třída je rozdělena na koutky pro společné hraní i pro jednotlivce. V prvním měsíci je naším cílem adaptovat děti nenásilnou formou na prostředí i organizaci dne. Hlavní náplní všech každodenních činností je hra spontánní i částečně řízená. Děti se společně s učitelkami starají o rybičky a květiny ve třídě, podporují tím péči o přírodu. Na zahradě školy máme i svoji zahrádku, kde pěstujeme společně různé rostlinky. Pro  děti máme různé kroužky a pro všechny dopolední angličtinu. S rodiči se budeme snažit o dobrou spolupráci, vzájemný respekt a důvěru.

Telefon do třídy

286 883 088

Zprávičky


Akce a výlety a divadla školní rok 2019/2020

 • 22.1. 2020 středa 9:00 hod jedna skupina 10:00 hod druhá skupina Perníková chaloupka
 • 29.1. 2020 středa 9:30 hod Klaun Pepíno
 • 12.2. 2020 středa 9:00-11:15 hod tři skupiny (KUŘE, KOTĚ, BERUŠKA) Šifra Mistra Brailla
 • 19.2. 2020 dopoledne Šifra mistra Brailla
 • 24.2. – 28.2. Jarní prázdniny – snížený provoz
 • 11.3. 2020 středa 9:00 hod jedna skupina 10:00 hod druhá skupina Červená stát, zelená jedeme
 • 17.3. 2020 dopoledne Povídání se zvířátky
 • 25.3. 2020 středa 9:30 hod Zpívánky se SKŘÍTKEM OSKÁRKEM
 • 7.4. 2020 Sokolníci
 • 15.4. 2020 středa  9:30 hod Bavíme se s Cecilkou
 • 21.4. 2020 Focení třídy, informace budou v šatně
 • 29.4. 2020 středa 15:30 hod Čarodějnice-Inka
 • 6.5. 2020 středa 9:30 hod Cirkus Adonis
 • 27.5. 2020 pololetní výlet – Malý zahradník, formace budou v šatně
 • 10.6. 2020 středa 9:00 hod jedna skupina 10:00 hod druhá skupina Medvídek Tupínek
 • 17.6. 2020 středa 15:30 hod pasování předškoláků

Fotografie

Interaktivní prohlídka