Třída KUŘÁTEK

Provozní doba

6:45 – 16:45

Informace o třídě

Třídu Kuřátek tvoří 25 dětí od 3 do 4 let, dvě paní učitelky a jedna provozní pracovnice.

Paní učitelka: Aneta Šolcová

Paní učitelka: Mgr. Veronika Klímová

Provozní pracovnice: Václava Vavrousová

Naším cílem je vytvořit ve třídě příjemné klima, které bude pro děti podnětné a budou se zde cítit příjemně a bezpečně. U většiny dětí již proběhla adaptace na MŠ, i nadále se však snažíme rozvíjet jejich sociální schopnosti pomocí sociálních zkušeností. Dětem  necháváme dostatek čau a příležitostí k sociálním interakcím mezi sebou.  Snažíme se je vést k co možná největší samostatnosti. Celkově u dětí podporujeme rozvoj jejich fyzické, psychické i sociální stránky.

Ke každému dítěti přistupujeme individuálně. Třída je rozdělena na koutky pro společné hraní i pro jednotlivce. Hlavní náplní všech každodenních činností je hra spontánní i částečně řízená.

S rodiči se budeme snažit o dobrou spolupráci, vzájemný respekt a důvěru. Veškeré aktuální informace, prosím, sledujte níže ve zprávičkách, či na nástěnce: Aktuality v šatně MŠ. Pokud byste měli nějaké dotazy, nebojte se na nás obrátit,

Vaše paní učitelky

Telefon do třídy

286 883 088

Zprávičky

30.9.2020 dopoledne – Divadlo v MŠ – Budulínek
7.10.2020 dopoledne– Divadlo v MŠ – Podzimní pohádka

Fotografie

Koncert na zahradě MŠ

Projekt – Kamarádi máme se rádi

Interaktivní prohlídka