Třída KUŘÁTEK

Provozní doba

6.45– 16.00 hod.

16.00-17.00 – jsou děti ve třídě Berušek 17.00-17.15 jsou děti ve třídě „Koťat“

Informace o třídě

Do třídy Kuřátek chodí děti ve věku 3 – 4 let.

O děti se starají

  1. ředitelka: Mgr. Hana Šolcová
  2. učitelka: Jaroslava Rollerová
  3. učitelka: Eliška Cicková

Naším cílem je vytvářet ve třídě nejvhodnější podmínky pro zdravý a přirozený rozvoj dítěte. Vedeme děti k rozvoji fyzické, psychické i sociální samostatnosti. Využíváme zájmu a okamžitých nápadů dětí k rozvíjení jejich talentu ve všech oblastech a rozšiřujeme jejich poznatky, znalosti a dovednosti.

Ke každému dítěti přistupujeme individuálně. Třída je rozdělena na koutky pro společné hraní i pro jednotlivce. V prvním měsíci je naším cílem adaptovat děti nenásilnou formou na prostředí i organizaci dne. Hlavní náplní všech každodenních činností je hra spontánní i částečně řízená. Děti se společně s učitelkami starají o rybičky a květiny ve třídě, podporují tím péči o přírodu. Na zahradě školy máme i svoji zahrádku, kde pěstujeme společně různé rostlinky. Pro  děti máme různé kroužky a pro všechny dopolední angličtinu. S rodiči se budeme snažit o dobrou spolupráci, vzájemný respekt a důvěru.

Telefon do třídy

286 883 088

Zprávičky


Akce, výlety a divadla školní rok 2020/2021


Fotografie

Interaktivní prohlídka