TŘÍDA KUŘÁTEK

Fotky třídy


Provozní doba

6:45 – 16:45
16:45 – 17:17 jsou děti z Kuřátek ve třídě Koťat


Informace o třídě

Pedagogičtí pracovníci: Zuzana Slepičková a Dana Broučková
Provozní pracovníci: Pamela Furych a Ester Holasová

Ve třídě kuřátek jsou děti čtyřleté a pětileté.

Motto třídy Kuřátek „Děti potřebují soustu lásky, trpělivosti a pravidel.“

Prostory třídy jsou rozděleny na hrací a vzdělávací koutky. Je zde prostor pro hru, vlastní i řízenou, část určená k pohybovým, hudebním i výtvarným aktivitám. Společsně ve třídě usilujeme o všestranný a harmonický rozvoj dětské osobnosti. Děti motivujeme a vedeme k poznávání života a světa kolem sebe, vytváření pozitivních přátelských vazeb mezi sebou i ve vztahu k personálu školy. Děti se zde učí prostřednictvím didaktických pomůcek, pracovních listů, formou her a učení prožitkem (tj. procházkami, výlety, apod.). Samozřejmostí jsou také aktivity na zahradě. Děti vzděláváme v souladu s ŠVP naší mateřské školy, který vychází z RVP Ministerstva školství.

Těšíme se na úspěšný školní rok 2023-2024!


Telefon do třídy

286 883 088


Zprávičky

Prosinec
6.12. Čert s andělem – Inka Rybářová
12.12. dopoledne „Vánoční besídka“ – přijde k nám Ježíšek
14.12. Vánoční zpívání s rodiči na zahradě MŠ od 15.15. hodin
21.12. Čas zázraků – vánoční pohádka
Změny a doplňující informace budou vždy vyvěšeny v šatně třídy.


Fotografie

Virtuální prohlídku naší školky najdete tady: https://www.mslitvinovska.cz/virtualni-prohlidka/