TŘÍDA KUŘÁTEK

Třída KUŘÁTEK

Provozní doba

6.45– 16.00 hod.

16.00-17.00 – jsou děti ve třídě Berušek 17.00-17.15 jsou děti ve třídě „Koťat“

Informace o třídě

Do třídy Kuřátek chodí děti ve věku 3 – 4 let.

O děti se starají

  1. ředitelka: Mgr. Hana Šolcová
  2. učitelka: Jaroslava Rollerová
  3. učitelka: Eliška Cicková

Naším cílem je vytvářet ve třídě nejvhodnější podmínky pro zdravý a přirozený rozvoj dítěte. Vedeme děti k rozvoji fyzické, psychické i sociální samostatnosti. Využíváme zájmu a okamžitých nápadů dětí k rozvíjení jejich talentu ve všech oblastech a rozšiřujeme jejich poznatky, znalosti a dovednosti.

Ke každému dítěti přistupujeme individuálně. Třída je rozdělena na koutky pro společné hraní i pro jednotlivce. V prvním měsíci je naším cílem adaptovat děti nenásilnou formou na prostředí i organizaci dne. Hlavní náplní všech každodenních činností je hra spontánní i částečně řízená. Děti se společně s učitelkami starají o rybičky a květiny ve třídě, podporují tím péči o přírodu. Na zahradě školy máme i svoji zahrádku, kde pěstujeme společně různé rostlinky. Pro  děti máme různé kroužky a pro všechny dopolední angličtinu. S rodiči se budeme snažit o dobrou spolupráci, vzájemný respekt a důvěru.

Telefon do třídy

286 883 088

Zprávičky

4.září 2019 od 16.30 hodin  – třídní schůzky ve třídě Kuřátek

Provoz třídy: 6.45 – 16.00 hodin. Od 16.00 přechází Kuřátka do třídy Berušek.

Od října se v této třídě konají zájmové kroužky a to od 16.00 hodin.

23.9. Výlet do ZOO dopoledne – informace budou v šatně třídy

25.9.2019 v 9.30 divadlo ve školce “Letní školka”

2.10. Podzimníček ,akce s rodiči – informace budou v šatně třídy


Divadla 2019 – 2020 dopolední představení ke stažení v pdf

Fotografie

Interaktivní prohlídka