O mateřské škole

Mateřská škola Litvínovská 490 byla otevřena v dubnu roku 1968. Jedná se o šestitřídní pavilónovou mateřskou školu umístěnou v parku sídliště Prosek, ve vnitrobloku panelových domů. Škola se nachází v blízkosti dopravy MHD a metra Střížkov.

V přilehlém hospodářském pavilonu najdeme ředitelnu, sborovnu, zaměstnanecký byt a plně vybavenou kuchyň s vlastní přípravnou jídla. Ve spolupráci se zřizovatelem se uskutečnila celková rekonstrukce školní kuchyně a hospodářského pavilonu tak, aby byly splněny všechny požadované hygienické normy dle příslušných vyhlášek MZČR. Školní jídelna vyhovuje směrnicím EU. Na našem jídelním lístku najdeme jídla na přání, ale i jídla charakteristická pro různé země. Pitný režim je zajištěn celodenně.

V roce 2011 byla budova MŠ zateplena. Umývárny a sociální zařízení byly rekonstruovány postupně každý rok. Poslední rekonstrukce proběhla v létě roku 2022. 

MŠ je chráněna bezpečnostním systémem a videotelefony pro zvýšení bezpečnosti dětí. Bezpečnostní systém byl následně doplněn o vchodovou bezpečnostní mříž. Mříž byla nainstalována i k rampě školní kuchyně z důvodu odvětrávání prostor při vaření.

Děti jsou do mateřské školy přijímány zpravidla od 3 do 6 let. 

V provozu je 6 tříd. Jedna třída je určena pro děti dvouleté, ta byla vybudována z OP Praha pól růstu EU. MŠ čerpá finanční prostředky na Chůvu z Šablon.

 V ostatních třídách jsou děti rozděleny zpravidla podle věku. O děti pečuje 13 pedagogů, 8 provozních pracovníků a 1 chůva a 4 zaměstnanci školní jídelny.

Součástí školy je zahrada s velkým množstvím stromů, zastíněnými pískovišti a rozmanitým množstvím herních prvků pro děti všech věkových skupin. V pískovištích je každé dva roky vyměněn písek a jsou kryté plachtami pro dodržování hygienických pravidel. 

Dětem jsou k dispozici dvě žulová pítka, která si děti samy obsluhují. Součástí zahrady je podium pro vystupování dětí na různých akcích s rodiči, ale i ke hře. Na zahradě se nachází multifunkční hřiště. Dětem jsou k dispozici dvě mlhoviště, která bývají využívána nejen v teplém období roku, ale i během chladnějších měsíců k řízeným i neřízeným činnostem dětí.  Za přispění zřizovatele a obchodního řetězce Lidl bylo vybudováno hřiště pro mladší děti.  Prvky na zahradě procházejí pravidelnou kontrolou a údržbou. Podle finančních možností školy jsou herní prvky doplňovány nebo obměňovány.

Hygienické a bezpečnostní podmínky MŠ jsou plněny dodržováním směrnic.

Školní vzdělávací program

Dítě si hraje a poznává svět.

Motto školy:

,, Ať se co chce, semele, na všechno jdeme vesele “

Program v mateřské škole klade důraz na harmonický rozvoj dětské osobnosti s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem dětí při všech činnostech mateřské školy. Zdravý vývoj dětí podporujeme zdravým jídlem, pravidelným cvičením, pohybovými aktivitami, plaveckou výukou a otužováním Dětskou osobností rozvíjíme nabídkou nadstandardních aktivit (seznamování s anglickým jazykem v dopoledních hodinách, taneční kroužek a keramika).

Mateřská škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 3 a 9: Pro využití služeb poradny je třeba se předem objednat.

Nejpružnější formou je telefonický kontakt v provozní době poradny: 266 312 530, 266 310 939

Využít lze také e-mailovou komunikaci (viz kontaktní údaje jednotlivých pracovníků).

PhDr. Ivana HALÍKOVÁ halikova@ppp9.cz


Mateřská škola je zapojena do projektu ZELENÁ ŠKOLA, touto aktivitou přispívá k ochraně životního prostředí, přírodních zdrojů a zdraví člověka, dále pak do projektu Fond Sidus, Prima Vizus (screeningové vyšetření očí), Celé Česko čte dětem, Ciur (sběr papíru). Každoročně se účastníme vystoupení předškolních dětí v Gongu pod názvem Předškoláček. MŠ se také účastní sbírek Diakonie Broumov…

KOLEKTIV MŠ LITVÍNOVSKÁ 490