O nás

Vize školy

Chtěli bychom být školou, ve které se děti, rodiče, i zaměstnanci cítí spokojeně. Školou vytvářející podnětné a bezpečné prostředí pro všechny. Školou, která je otevřená novým myšlenkám a přístupům, dodržující etické a mravní hodnoty. 

Filozofie mateřské školy

Připravit děti na budoucí učení a život. Vštípit jim, že nejdůležitějšími věcmi v životě jsou duševní pohoda, ohleduplnost, zdravé sebevědomí, slušná komunikace s dětmi i dospělými. Podporovat zdravou výživu a vytváření zdravého životního stylu. Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a dětem nadaným poskytnout optimální podmínky pro jejich rozvoj. Vést děti k ohleduplnosti vůči ostatním lidem, zvířatům, přírodě, životnímu prostředí a celé planetě. 

KOLEKTIV MŠ LITVÍNOVSKÁ 490