Potvrzení o platbách vynaložených výdajů za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Litvínovská 490 za rok 2020, ke stažení ve formátu docx. Formulář vyplňte a přineste do kmenových tříd, zde předejte p. učitelkám. Částku nevyplňujte, vyplní MŠ a podepsané budou k vyzvednutí v kmenových třídách.


Mateřská škola Litvínovská 490, Litvínovská 490/52 Praha 9, 190 00,

IČO 709 20 362

Tel: 286 88 92 41, webové stránky: www.mslitvinovska.cz

e-mail: mslitvinovska@volny.cz

Zápis do mateřských škol zřízených MČ Praha 9 pro školní rok 2021-2022 se uskuteční ve dnech 3. a 4. května 2021.

Bližší informace včetně podmínek a dokumentů budou zveřejněny na webu MŠ.


Pracovní listy pro předškolní děti jsou umístěny v dokumentech  v záložce Předškoláci. 


Odsouhlasená částka na kulturní akce školy v roce 2020/2021 činí 1500,- Kč

Částku je nutné uhradit do  16.10.2020 na účet MŠ číslo 23431081/0100  Komerční banka

Nezapomeňte uvést jméno dítěte a poznámku KA.

Děkujeme


Mateřská škola Litvínovská 490

Po dohodě se zřizovatelem – MČ Praha 9 oznamujeme předem plánované omezení a přerušení provozu mateřské školy ve školním roce 2020/2021:

——————————————————————————————————

Omezený provoz – z důvodu prázdnin v základních školách bude z provozních důvodů zjišťováno, které děti budou v dané dny přítomné v MŠ (nákup potravin, čerpání dovolených zaměstnanců apod.) Třídy jsou spojeny dle počtu nahlášených dětí.

Přerušený provoz – MŠ je uzavřena. V době letních prázdnin je možné přihlásit dítě do náhradní MŠ. Podrobnosti ohledně zápisu do náhradních MŠ v době letních prázdnin budou včas zveřejněny.

Omezený a prázdninový provoz je přednostně určen dětem zaměstnaných rodičů.

Omezený provoz:

29.10 .+ 30.10.2020: podzimní prázdniny

16.11. 2020: ředitelské volno v ZŠ , 17.11.2020 státní svátek

29.1.2021: pololetní prázdniny

1.3. – 7.3. 2021: jarní prázdniny

1.4.2021: ředitelské volno v ZŠ (navazují Velikonoční svátky)

Přerušený provoz:

23.12.2020 – 3.1.2021 – vánoční prázdniny (provoz obnoven 4.1.2021)

Letní prázdniny 2021:

1.7. + 2.7.2021 – všechny MŠ v provozu

5.7. – 9.7. 2021: všechny MŠ uzavřeny!!!

12.7. – 16.7.2021: provoz v MŠ Šluknovská pro vlastní děti + děti z MŠ Litvínovská a MŠ Veltruská

19.7. – 23.7. 2021: provoz v MŠ Veltruská pro vlastní děti + děti Z MŠ Šluknovská a MŠ Litvínovská

26.7. – 30.7. 2021: provoz v MŠ Litvínovská pro vlastní děti + děti z MŠ Šluknovská a MŠ Veltruská

Srpen 2021: všechny MŠ uzavřeny!!!

Plánované omezení a přerušení provozu ke stažení v pdf

Přerušení provozu


ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Provoz MŠ je od 6.45 – 17.15 hod.

Od 6.45 – do 7.30 hodin se děti ze třídy MEDVÍDKŮ“

scházejí ve třídě „KUŘÁTEK“

Od 6.45 – do 7.30 hodin se děti ze třídy „PEJSKŮ“ scházejí ve třídě „KOŤÁTEK“

Od 6.45 – do 7.30 hodin se děti ze třídy „MOTÝLKŮ“ scházejí ve třídě „BERUŠEK“

Od 16. 45 hod. je v provozu pouze třída Koťátek

Provoz v jednotlivých třídách:

třída „Medvídci“

7.30– 16.15 hod

16.15 -16.45 hod jsou děti ve třídě Kuřátek

třída „Kuřátka“

6.45– 16.45 hod.od 16,45  do 17.15 hod. jsou děti ve třídě Koťátek

Třída „Koťata“

6.45 – 17.15 hod.

třída „Berušky“

6.45 –16.00 hod.

16.00 hod. – 17.15 jsou děti ve třídě „Koťat“¨

třída „Pejskové“

7.30– 16,45. hod.

6.45. – 7.30 – jsou děti ve třídě „Koťat“ od 16,45 -17,15 jsou děti ve třídě „Koťat“

třída „Motýlci“

7.30 – 16.30 hod.

 6.45 – 7.30 jsou děti ve třídě Berušek “

1630 – 17.15 hod. – jsou děti ve třídě „Koťat“

Každý pátek se třída Pejsků se odpoledne dělí do ostatních tříd

ZMĚNY z provozních důvodů BUDOU OZNÁMENY


PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI ke stažení v pdf

BezinfekčnostPotvrzení o platbě školného pro zákonné zástupce za rok 2019