Schůzka zákonných zástupců nově přijatých dětí do MŠ Litvínovská 490 na školní rok 2023/2024 se koná ve třídě Berušek dne 19.6.2023 od 16.30 hodin.V PROJEKTU ROZBĚHNEME RODINU SE MŠ LITVÍNOVSKÁ 490 UMÍSTILA NA 3. MÍSTĚ.
DĚKUJEME VŠEM ZA ÚČAST!Přijaté děti na školní rok 2023/2024 najdete zde: https://www.mslitvinovska.cz/zapis/BESÍDKY KE DNI RODINY 

PEJSCI          18. 5. 2023 OD 15:15 hod

KOŤÁTKA      18. 5. 2023 OD 15:30 hod

KUŘÁTKA      8. 6. 2023 OD 15:30 hod

MEDVÍDCI     16. 5. 2023 OD 15:00 hodPRÁZDNINOVÝ PROVOZ OD 7:00-17:00 HOD

Prázdninový provoz pro děti z MŠ Litvínovská 490 – pokyny:

Vážení rodiče,

zapište závazně do tabulky, zda potřebujete zařadit vaše dítě na prázdninovou docházku nejdéle  do 20.5.2023 tabulky jsou na jednotlivých třídách v šatnách.

3.7. – 7 .7. 2023: všechny MŠ uzavřeny!!!

10. 7. – 14 7. 2023: provoz v MŠ Litvínovská + děti z MŠ Šluknovská a MŠ Veltruská

17. 7. – 21. 7. 2023: provoz v MŠ Veltruská + děti Z MŠ Šluknovská a MŠ Litvínovská

25. 7. – 29. 7. 2022: provoz v MŠ Šluknovská + děti z MŠ Veltruská a MŠ Litvínovská

Srpen 2023: všechny MŠ uzavřeny!!!

na základě závazného zájmu o zařazení dítěte do náhradní mateřské školy vám bude vydán formulář 

Žádost o zařazení do prázdninového provozu“,

který po vyplnění vrátíte p. učitelce ve své třídě (pokud budete potřebovat umístit dítě do obou náhradních mateřských škol, dostanete formuláře dva). Žádost bude společně s kopií Evidenčního listu předána do náhradních MŠ. 

V den nástupu do 8,00 hodin uhradíte hotovosti školné a stravné.

Školné: 250,-/týden (nevratná částka, i kdyby dítě nebylo přítomno všechny dny v MŠ)

Stravné:

MŠ Šluknovská:děti do 6 let: 45,-/den, starší děti: 48,-/den 

MŠ Veltruská: děti do 6 let: 47,-/den, starší děti: 50,-/den

MŠ Litvínovská: děti do 6 let: 44,-/den, starší děti: 47,-/den 

(uhradíte pouze dny, kdy bude dítě přítomno v dané MŠ – připravte si přesnou částku, děkujeme.)

Lze zařadit děti pouze do výše kapacity MŠ, v případě nedostatku volných míst budou upřednostněny děti zaměstnaných rodičů! Prosíme, pečlivě zvažte, zda dítě zvládne bez problémů docházku do náhradní MŠ. Zápis pro školní rok 2023/2024, včetně konání zvláštního zápisu najdete zde: https://www.mslitvinovska.cz/zapis/Zapojte se s námi do projektu Rozběhneme rodinu 🙂Potvrzení o platbách vynaložených výdajů za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Litvínovská 490 za rok 2022, najdete v záložce Dokumenty – Formuláře ke stažení (odkaz tady). Formulář vyplňte a přineste do kmenových tříd, zde předejte p. učitelkám. Částku nevyplňujte, vyplní MŠ a podepsané budou k vyzvednutí v kmenových třídách.Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022-2023

Usnesení Rady HMP č. 2386 ze dne 5. 9. 2022 – vnitřní směrnici (najdete v záložce  Dokumenty školy https://www.mslitvinovska.cz/smernice-osvobozeni-od-uplaty-a-stravneho/) . Potřebné informace a formulář  jsou  k dispozici u ředitelky MŠ, po předchozí domluvě. Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí. 

Vzhledem k rostoucím cenám potravin a požadavkům na zachování kvality surovin, jsme nuceni od 1.9.2022 navýšit cenu obědů. 

Děti 2-6 leté 

Přesnídávka 11,-Kč 

Oběd 22,-Kč 

Svačina 11,-Kč 

Celodenní strava 44,-Kč Celkem měsíční platba 880,-Kč 

Děti které v průběhu školního roku od 1.9.2022 do 31.8.2023 dovrší 7 let. 

Přesnídávka 12,-Kč 

Oběd 23,-Kč 

Svačina 12,-Kč 

Celodenní strava 47,-Kč Celkem měsíční platba 940,-Kč 

Číslo účtu školní jídelny se nemění 4035091/0100. 

Variabilní symboly pro platby se nemění. 

Prosíme, opravte si své trvalé příkazy, první platba stravného do 25.9.2022 a poslední platba do 25.5.2023. 

Podklady k platbám nově přijatých dětí, (školné, stravné , čísla účtů a variabilní symboly) dostanou zákonní zástupci dětí na první schůzce v září 2022.