Změna ceny stravování od 1.9.2021 ke stažení v pdf

Stravování změna ceny ke stažení v pdf


Ochranné opatření při prázdninovém provozu


První den nástupu do MŠ vyplní zákonný zástupce čestné prohlášení o bezinfekčnosti
dítěte. Formulář bude k dispozici při vstupu do MŠ.

  • Děti mladší 6 let, které se vrátily ze zahraničí v posledních 14 dnech ze zemí s vysokým rizikem nákazy (červeně a černě zbarvené země) Covid-19, nejsou povinni se prokázat testem, ale musí zůstat v izolaci po dobu 10 dnů od vstupu do ČR (i v případě negativního testu).
  • Děti, kterým již bylo 6 let (předškoláci), které se vrátily ze zahraničí v posledních 14 dnech ze zemí s nízkým (zelená barva) nebo středním (oranžová barva) rizikem nákazy Covid-19, může být umožněn vstup do MŠ, nicméně do doby výsledku testu AG/PCR (do 5 ti dnů od návratu do ČR) musí nosit povinně respirátor.
  • Ti, kteří se vrátili ze zemí s vysokým rizikem nákazy (červená barva), musí absolvovat test PCR nejdříve však 5. den a nejpozději 14. den od vstupu do ČR. Do doby výsledku testu jim nemůže být umožněn vstup do MŠ.
  • Ti, kteří se vrátili ze zemí s extrémním rizikem nákazy (černá barva), se musí podrobit testu PCR nejdříve 10. den a nejpozději 14. den od vstupu do ČR. Do doby výsledku testu jim nemůže být umožněn vstup do MŠ.


Toto se týká i zákonných zástupců, pokud nejsou plně očkováni nebo neprodělali Covid-19.

V Praze 23.7.2021


Letní prázdninový provoz na Mateřské škole Litvínovská 490- 26.7-30.7.2021

od 6.45-17.00 hod. /Pouze přihlášené děti/

V provozu bude třída  Medvídků, třída Kuřátek, třída Berušek a třída Motýlků

  • Do třídy Medvídků budou chodit všechny děti ze třídy Medvídků a Koťátek
  • Do třídy Kuřátek budou chodit všechny děti ze třídy Pejsků, Motýlků a Kuřátek
  • Do třídy Berušek budou chodit všechny děti ze třídy Berušek a děti z MŠ Šluknovská
  • Do třídy Motýlků budou chodit všechny děti z MŠ Veltruská
Prázdninový provoz pro děti z MŠ Litvínovská 490 ke stažení v pdf

pdf


Oznámení pro rodiče.

Přeplatky za školné a stravné Vám budou vráceny na účet v měsíci červenci.

Veškeré dotazy na stav účtu stravného a školného odpovíme na emailu sjlitvinovska@seznam.cz,

 nebo telefonním čísle 286 881 960

V Praze dne 3.5.2021Veškeré informace o Zápisech do MŠ na školní rok 2021/2022 najdete v záložce Zápisy.Odsouhlasená částka na kulturní akce školy v roce 2020/2021 činí 1500,- Kč

Částku je nutné uhradit do  16.10.2020 na účet MŠ číslo 23431081/0100  Komerční banka

Nezapomeňte uvést jméno dítěte a poznámku KA.

Děkujeme


Plánované omezení a přerušení provozu v MŠ

Mateřská škola Litvínovská 490

Po dohodě se zřizovatelem – MČ Praha 9 oznamujeme předem plánované omezení a přerušení provozu mateřské školy ve školním roce 2020/2021:

——————————————————————————————————

Omezený provoz – z důvodu prázdnin v základních školách bude z provozních důvodů zjišťováno, které děti budou v dané dny přítomné v MŠ (nákup potravin, čerpání dovolených zaměstnanců apod.) Třídy jsou spojeny dle počtu nahlášených dětí.

Přerušený provoz – MŠ je uzavřena. V době letních prázdnin je možné přihlásit dítě do náhradní MŠ. Podrobnosti ohledně zápisu do náhradních MŠ v době letních prázdnin budou včas zveřejněny.

Omezený a prázdninový provoz je přednostně určen dětem zaměstnaných rodičů.

Letní prázdniny 2021:

1.7. + 2.7.2021 – všechny MŠ v provozu

5.7. – 9.7. 2021: všechny MŠ uzavřeny!!!

12.7. – 16.7.2021: provoz v MŠ Šluknovská pro vlastní děti + děti z MŠ Litvínovská a MŠ Veltruská

19.7. – 23.7. 2021: provoz v MŠ Veltruská pro vlastní děti + děti Z MŠ Šluknovská a MŠ Litvínovská

26.7. – 30.7. 2021: provoz v MŠ Litvínovská pro vlastní děti + děti z MŠ Šluknovská a MŠ Veltruská

Srpen 2021: všechny MŠ uzavřeny!!!


Plánované omezení a přerušení provozu – letní provoz mateřských škol zřízených MČ Praha 9 v červenci a v srpnu 2021 ke stažení v pdf

Přerušení provozu

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Provoz MŠ je od 6.45 – 17.15 hod.

Od 6.45 – do 7.30 hodin se děti ze třídy MEDVÍDKŮ“

scházejí ve třídě „KUŘÁTEK“

Od 6.45 – do 7.30 hodin se děti ze třídy „PEJSKŮ“ scházejí ve třídě „KOŤÁTEK“

Od 6.45 – do 7.30 hodin se děti ze třídy „MOTÝLKŮ“ scházejí ve třídě „BERUŠEK“

Od 16. 45 hod. je v provozu pouze třída Koťátek

Provoz v jednotlivých třídách:

třída „Medvídci“

7.30– 16.15 hod

16.15 -16.45 hod jsou děti ve třídě Kuřátek

třída „Kuřátka“

6.45– 16.45 hod.od 16,45  do 17.15 hod. jsou děti ve třídě Koťátek

Třída „Koťata“

6.45 – 17.15 hod.

třída „Berušky“

6.45 –16.00 hod.

16.00 hod. – 17.15 jsou děti ve třídě „Koťat“¨

třída „Pejskové“

7.30– 16,45. hod.

6.45. – 7.30 – jsou děti ve třídě „Koťat“ od 16,45 -17,15 jsou děti ve třídě „Koťat“

třída „Motýlci“

7.30 – 16.30 hod.

 6.45 – 7.30 jsou děti ve třídě Berušek “

1630 – 17.15 hod. – jsou děti ve třídě „Koťat“

Každý pátek se třída Pejsků se odpoledne dělí do ostatních tříd

ZMĚNY z provozních důvodů BUDOU OZNÁMENY