Dne 4.10.2022 se koná od 16.00 hodin zahradní akce pro rodiče a děti Podzimníček. Všichni jsou srdečně zváni. V případě nepříznivého počasí bude akce přeložena. 

Prosíme sledujte webové stránky školy. Děkujeme.Informace k nástupu dětí od 1.9.2022 

DĚTI ZE TŘÍDY MEDVÍDKŮ MAJÍ V ZÁŘÍ PRVNÍ DVA TÝDNY ADAPTACI – JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PRO HLADKÝ PRŮBĚH ADAPTACE VAŠEHO DÍTĚTE. J 

DĚTEM ZE TŘÍDY MEDVÍDKŮ Z HYGIENICKÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ NENECHÁVEJTE V ŠATNĚ DUDLÍKY, JÍDLO, ANI LAHVIČKY S PITÍM. 

Měl/a bych umět: 

· znát své jméno, 

· zvládnout základní komunikaci v českém jazyce, 

· vyjádřit svou potřebu, mluvit o problémech a nebát se, 

· spolupracovat při oblékání a svlékání (medvědi), starší děti se oblákají sami – paní učitelky pouze dopomáhají! 

· mít vhodnou obuv do MŠ, kterou si zvládnu obout i sundat sám a je bezpečná (pevná pata, ne černá podrážka) 

· zvládnout se vysmrkat, 

· zvládnout se najíst lžící, starší děti používat příbor, 

· sedět u stolu – při jídle nebo při různých činnostech, 

· zvládnout pít z hrnečku nebo skleničky, 

· být bez plen – využívat aktivně toaletu a dodržovat hygienické návyky – umýt si ruce a utřít je do ručníku, 

· zvládnou procházku po okolí MŠ, 

· mít v MŠ dostatek náhradního oblečení, které musí být podepsané! 

DO ŠKOLKY POTŘEBUJI: 

· pytel na ramínku – každé dítě dostane své místo se značkou, 

· holínky a pláštěnka – chodíme ven i v dešti, 

· do třídy pevnou obuv, kterou si zvládne dítě samo obout (ne pantofle ani croksy), 

· oblečení do třídy a oblečení na ven, 

· náhradní oblečení, které necháte podepsané v pytli dítěte, 

· pyžamo nebo košilku na spaní, 

· ofocenou kartičku zdravotní pojišťovny dítěte 

Veškeré další informace se dozvíte na svých třídách.Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí. 

Vzhledem k rostoucím cenám potravin a požadavkům na zachování kvality surovin, jsme nuceni od 1.9.2022 navýšit cenu obědů. 

Děti 2-6 leté 

Přesnídávka 11,-Kč 

Oběd 22,-Kč 

Svačina 11,-Kč 

Celodenní strava 44,-Kč Celkem měsíční platba 880,-Kč 

Děti které v průběhu školního roku od 1.9.2022 do 31.8.2023 dovrší 7 let. 

Přesnídávka 12,-Kč 

Oběd 23,-Kč 

Svačina 12,-Kč 

Celodenní strava 47,-Kč Celkem měsíční platba 940,-Kč 

Číslo účtu školní jídelny se nemění 4035091/0100. 

Variabilní symboly pro platby se nemění. 

Prosíme, opravte si své trvalé příkazy, první platba stravného do 25.9.2022 a poslední platba do 25.5.2023. 

Podklady k platbám nově přijatých dětí, (školné, stravné , čísla účtů a variabilní symboly) dostanou zákonní zástupci dětí na první schůzce v září 2022.