Potvrzení o platbách vynaložených výdajů v mateřské škole za rok 2021 je ke stažení v záložce Dokumenty – Formuláře  https://www.mslitvinovska.cz/formulare-ke-stazeni/

Rodiče formulář vyplní a odevzdají ve své třídě. MŠ doplní částku a podpis a vrátí zpět do kmenové třídy dítěte.



Informace pro školy a rodiče v případě nařízené karantény

ke stažení v pdf

Informace pro rodiče nově přijatých dětí i dětí, které do MŠ již docházejí

Změna ceny stravování od 1.9.2021 ke stažení v pdf

Stravování změna ceny ke stažení v pdf



Veškeré informace o Zápisech do MŠ na školní rok 2021/2022 najdete v záložce Zápisy.



Odsouhlasená částka na kulturní akce školy v roce 2021/2022 činí 1500,- Kč. 

Částku je nutné uhradit do  16.10.2021 na účet MŠ číslo 23431081/0100  Komerční banka

Nezapomeňte uvést jméno dítěte a poznámku KA.

Děkujeme


——————————————————————————————————