V DOBĚ JARNÍCH PRÁZDNIN (6. 2. – 10. 2.) ODPADAJÍ KROUŽKY:

ANGLIČTINY, TANEČKŮ, KERAMIKY A VÝUKA ČEŠTINY (OMJ).Letní provoz mateřské školy byl projednán se zřizovatelem. Provoz mateřských škol zřízených Prahou 9 v červenci a v srpnu 2023 byl stanoven s ohledem na investiční akce, rekonstrukce, opravy a úpravy. Omezený provoz  na letní prázdniny 2023: https://www.praha9.cz/provoz-materskych-skol-v-letnich-mesicich-2023Pololetní prázdniny 3. 2. 2023 (pátek) omezený provozJarní prázdniny 6. 2. 2023-10. 2. 2023 omezený provoz.

Dne 7. 3. 2023 proběhne test školní zralosti pro předškolní děti. Rodiče předem vyplní na třídě informovaný souhlas s poskytováním poradenských služeb a se zpracováním a uchováním údajů ve školském zařízení .

Termín zápisů do  ZŠ 12. a 13. 4. 2023 od 14 do 17 hod.Potvrzení o platbách vynaložených výdajů za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Litvínovská 490 za rok 2022, najdete v záložce Dokumenty – Formuláře ke stažení (odkaz tady). Formulář vyplňte a přineste do kmenových tříd, zde předejte p. učitelkám. Částku nevyplňujte, vyplní MŠ a podepsané budou k vyzvednutí v kmenových třídách.Po dohodě se zřizovatelem – MČ Praha 9 oznamujeme předem plánované omezení a přerušení provozu mateřské školy ve školním roce 2022/2023:

——————————————————————————————————

Omezený provoz – z důvodu prázdnin v základních školách bude z provozních důvodů zjišťováno, které děti budou v dané dny přítomné v MŠ (nákup potravin, čerpání dovolených zaměstnanců apod.) Třídy jsou spojeny dle počtu nahlášených dětí.

Přerušený provoz – MŠ je uzavřena. V době letních prázdnin je možné přihlásit dítě do náhradní MŠ. Podrobnosti ohledně zápisu do náhradních MŠ v době letních prázdnin budou včas zveřejněny.

Omezený a prázdninový provoz je přednostně určen dětem zaměstnaných rodičů.

Omezený provoz:

26.10. + 27. 10. 2022: podzimní prázdniny

3. 2. 2023: pololetní prázdniny

6. 2. – 12. 2. 2023: jarní prázdniny

6. 4. 2023: velikonoční prázdniny

Přerušený provoz:

23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 – vánoční prázdniny (provoz obnoven 3. 1. 2023)

Letní prázdniny 2023:  Provoz bude včas upřesněnOpatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022-2023

Usnesení Rady HMP č. 2386 ze dne 5. 9. 2022 – vnitřní směrnici (najdete v záložce  Dokumenty školy https://www.mslitvinovska.cz/smernice-osvobozeni-od-uplaty-a-stravneho/) . Potřebné informace a formulář  jsou  k dispozici u ředitelky MŠ, po předchozí domluvě. Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí. 

Vzhledem k rostoucím cenám potravin a požadavkům na zachování kvality surovin, jsme nuceni od 1.9.2022 navýšit cenu obědů. 

Děti 2-6 leté 

Přesnídávka 11,-Kč 

Oběd 22,-Kč 

Svačina 11,-Kč 

Celodenní strava 44,-Kč Celkem měsíční platba 880,-Kč 

Děti které v průběhu školního roku od 1.9.2022 do 31.8.2023 dovrší 7 let. 

Přesnídávka 12,-Kč 

Oběd 23,-Kč 

Svačina 12,-Kč 

Celodenní strava 47,-Kč Celkem měsíční platba 940,-Kč 

Číslo účtu školní jídelny se nemění 4035091/0100. 

Variabilní symboly pro platby se nemění. 

Prosíme, opravte si své trvalé příkazy, první platba stravného do 25.9.2022 a poslední platba do 25.5.2023. 

Podklady k platbám nově přijatých dětí, (školné, stravné , čísla účtů a variabilní symboly) dostanou zákonní zástupci dětí na první schůzce v září 2022.