Úplata za předškolní vzdělávání

Mateřská škola Litvínovská 490 Praha 9, 190 00

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Litvínovská 490 pro školní rok 2018/2019
Na základě § 123 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon v platném znění, ve smyslu vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a souvisejících právních předpisů, stanovuji výši úplaty pro školní rok 2018/2019 za předškolní vzdělávání ve výši 1000,- Kč měsíčně.

Dětem, které plní povinné předškolní vzdělávání, se poskytuje vzdělávání bezúplatně.

Mgr.Hana Šolcová
ředitelka Mateřské školy Litvínovská 490,Praha
V Praze dne 30.7. 2018