TŘÍDA PEJSKŮ

Naše třída


Provozní doba

7:30-16:45


Informace o třídě

Třída pejsků je složena převážně z dětí předškolního věku. Většina dětí navštěvuje naši třídu již několikátým rokem a tím pádem je tu krásně ustálený kolektiv. 

Naším hlavním cílem je připravit děti na přechod z mateřské na základní školu tak, aby byl pro děti co nejpřirozenější. Dále také o jejich harmonický a všestranný rozvoj. 

Z tohoto důvodu je třída uzpůsobena věku, potřebám dětí i povinnému předškolnímu vzdělávání. 

Třídu máme rozdělenou na hrací a vzdělávací zóny (předčtenářská gramotnost a jazyk, tvořivá zóna, zóna zaměřená na rozvoj rozumových schopností aj.). K dispozici také máme interaktivní tabuli, kterou budeme aktivně využívat v průběhu celého roku. Nově máme ve školce také zavedený internet, který nám bude velkým pomocníkem při vzdělávání a přípravě na školu. 

Budeme velmi rády za vzájemnou spolupráci s rodiči. 

Paní učitelky 

Eliška a Evča


Telefon do třídy

286 581 265


Zprávičky

6. 12. Čert s Andělem – Inka Rybářová – dopolední akce
13. 12. Vánoční tvoření v ZŠ Litvínovská – dopolední akce
14. 12. Vánoční zpívání spojené s jarmarkem – odpolední akce s rodiči od 15,15 hodin na zahradě MŠ
19. 12. Ježíšek přijde do třídy Pejsků – dopolední akce
21. 12. Čas zázraků – vánoční pohádka – dopolední akce


Fotografie

Virtuální prohlídku naší školky najdete tady: https://www.mslitvinovska.cz/virtualni-prohlidka/