Třída PEJSKŮ

Provozní doba

7:30 – 16:45 

(Děti se scházejí od 6:45 ve třídě Koťátek)

Informace o třídě

Třída Pejsků je složena převážně z dětí předškolního věku. Jedná se o děti, které již naší mateřskou školu navštěvují a proto, jako v minulých letech, chceme vytvořit pro děti bezpečné a příjemné prostředí – nové kamarády mezi sebou velice rádi přivítáme a moc se na ně těšíme! J. Třída je přizpůsobena věku a potřebám dětí. Je rozdělena na relaxační oblast, pracovní část a je zde prostor i pro hru a pohybové aktivity. S dětmi máme tento rok ve třídě interaktivní tabuli, kterou budeme využívat k získávání nových znalostí a dovedností formou her. Budeme se zaměřovat na celkový rozvoj dětí a jejich samostatnost, schopnost komunikovat a respektovat druhého. S dětmi budeme pracovat skupinově i individuálně v oblastech, ve kterých budou potřebovat podpořit a současně budeme rozvíjet jejich silné stránky a nadání. Naším cílem je připravit děti na hladký přechod z mateřské školy na základní školu, tak, aby byl pro děti co nejhladší.

Budeme moc rády za vzájemnou spolupráci.

Paní učitelky

Aneta a Linda

Odkaz na fotogalerii třídy: https://fotolitvinovska.rajce.idnes.cz/PEJSCI/1556190600

Telefon do třídy

286 581 265

Zprávičky

26.9. 2022 – Fotografování v MŠ – jednotlivci! – příchod do 7:40 🙂

29.9. 2022 – Divadelní představení – Oskárek v pohádkové knížce

27.10. 2022 –  Divadelní představení- O pejskovi a kočičce 

4.10.2022 – Podzimníček – akce pro rodiče a děti od 16hod na zahradě MŠ


Fotografie

Virtuální prohlídku naší školky najdete tady: https://www.mslitvinovska.cz/virtualni-prohlidka/