TŘÍDA PEJSKŮ

Naše třída


Provozní doba

7:30-16:45


Informace o třídě

Třída pejsků je složena převážně z dětí předškolního věku. Většina dětí navštěvuje naši třídu již několikátým rokem a tím pádem je tu krásně ustálený kolektiv. 

Naším hlavním cílem je připravit děti na přechod z mateřské na základní školu tak, aby byl pro děti co nejpřirozenější. Dále také o jejich harmonický a všestranný rozvoj. 

Z tohoto důvodu je třída uzpůsobena věku, potřebám dětí i povinnému předškolnímu vzdělávání. 

Třídu máme rozdělenou na hrací a vzdělávací zóny (předčtenářská gramotnost a jazyk, tvořivá zóna, zóna zaměřená na rozvoj rozumových schopností aj.). K dispozici také máme interaktivní tabuli, kterou budeme aktivně využívat v průběhu celého roku. Nově máme ve školce také zavedený internet, který nám bude velkým pomocníkem při vzdělávání a přípravě na školu. 

Budeme velmi rády za vzájemnou spolupráci s rodiči. 

Paní učitelky 

Eliška a Evča


Telefon do třídy

286 581 265


Zprávičky

KVĚTEN
2.5. Hudebně vzdělávací program –  České lidové tradice – dopolední akce 
14.5. Slavnostní vyhlášení výsledků: Rozběhneme rodinu 2024 – odpolední akce pro rodiče a přihlášené děti  na zahradě MŠ
15.5. První pomoc pro předškoláky: Zachraň kamaráda – dopolední akce
16.5. Divadelní představení – dopolední akce 
22.5. Polytechnika – dopolední akce 
23.5. Besídka třídy – odpolední akce pro rodiče od 15,30 hodin

27. – 31.5. Projektový týden – Všechny národy světa společně pod pěti kruhy


Fotografie

Virtuální prohlídku naší školky najdete tady: https://www.mslitvinovska.cz/virtualni-prohlidka/