Třída PEJSKŮ

Provozní doba

7:30 – 16:45 

(Děti se scházejí od 6:45 ve třídě Koťátek)

Informace o třídě

Třída Pejsků je složena převážně z dětí předškolního věku. Jedná se o děti, které již naší mateřskou školu navštěvují a proto, jako v minulých letech, chceme vytvořit pro děti bezpečné a příjemné prostředí – nové kamarády mezi sebou velice rádi přivítáme a moc se na ně těšíme! J. Třída je přizpůsobena věku a potřebám dětí. Je rozdělena na relaxační oblast, pracovní část a je zde prostor i pro hru a pohybové aktivity. S dětmi máme tento rok ve třídě interaktivní tabuli, kterou budeme využívat k získávání nových znalostí a dovedností formou her. Budeme se zaměřovat na celkový rozvoj dětí a jejich samostatnost, schopnost komunikovat a respektovat druhého. S dětmi budeme pracovat skupinově i individuálně v oblastech, ve kterých budou potřebovat podpořit a současně budeme rozvíjet jejich silné stránky a nadání. Naším cílem je připravit děti na hladký přechod z mateřské školy na základní školu, tak, aby byl pro děti co nejhladší.

Budeme moc rády za vzájemnou spolupráci.

Paní učitelky

Aneta a Linda

Odkaz na fotogalerii třídy: https://fotolitvinovska.rajce.idnes.cz/PEJSCI/1556190600

Telefon do třídy

286 581 265

Zprávičky

Červen 
1.6.2023 – MDD – ZŠ Litvínovská 500 
7.6.2023 – Inka Rybářová – Den dětí 
15.5.2023 – Dopravní hřiště – dopoledne ( s sebou helmu, pití a batoh) 
15.5.2023 – Rozloučení s předškoláky 
21.6.2023 – Výlet Zelčín


Fotografie

Karneval

Environmentální projekt: staráme se o ptáčky a hmyz

Multikulturní projekt – Poznáváme nová jídla

Projekt – Rodiče čtou nejen svým dětem

Vánoce

Podzim

Návštěva školy

Podzimníček

Naše třída

Virtuální prohlídku naší školky najdete tady: https://www.mslitvinovska.cz/virtualni-prohlidka/