Potvrzení o platbách vynaložených výdajů za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Litvínovská 490 za rok 2022, ke stažení ve formátu docx. Formulář vyplňte a přineste do kmenových tříd, zde předejte p. učitelkám. Částku nevyplňujte, vyplní MŠ a podepsané budou k vyzvednutí v kmenových třídách.


Formulář Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte ke stažení:

Individuální vzdělávání