Třída MOTÝLKŮ

Provozní doba

7:30-16:30 hod

Informace o třídě

V této třídě se o děti starají paní zástupkyně Dana Broučková, paní učitelka Romana Špalíčková, paní Monika Hvížďová a pan kuchař Oliver Furych.

Do třídy Motýlků chodí 26 dětí ve věku 4-7 let. Prioritou  této třídy je docílit u dětí  školní zralost a připravit je na úspěšný vstup do základní školy. Ve třídě je i několik mladších a nově příchozích dětí, proto je velký důraz kladen na individuální přístup, aby se děti cítily bezpečně, dobře se adaptovaly a měly z vykonaných činností radost. Děti se zde učí pomocí interaktivní tabule, didaktických pomůcek, pracovních listů a her. Hra je pro dítě přirozená a důležitá, proto jejím prostřednictvím rozvíjíme matematické představy, logické myšlení, pozornost, paměť, prostorovou orientaci, lokomoci, schopnost komunikace s ostatními dětmi a dospělými a další fyzické, psychické a sociální dovednosti. Samozřejmostí jsou také aktivity na zahradě a mimo MŠ. Nezapomínáme ani na pravidla slušného chování. Touto přípravou chceme dětem zjednodušit vstup do první třídy.

Telefon do třídy

286 883 075

Zprávičky

30. 11. 2020 dopoledne -MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA ( děti si mohou přinést čertovské rohy, andělská křídla……)

Fotografie

MIKULÁŠ

Mikuláš Mikuláš Mikuláš Mikuláš Mikuláš Mikuláš

HALLOWEEN

HALLOWEEN HALLOWEEN2 HALLOWEEN3

PODZIMNÍČEK

PODZIMNÍČEK PODZIMNÍČEK 2 PODZIMNÍČEK 3

DIVADLO V MŠ -PODZIMNÍ POHÁDKA

DIVADLO V MŠ -PODZIMNÍ POHÁDKA DIVADLO V MŠ -PODZIMNÍ POHÁDKA 2

DIVADLO V MŠ-BUDULÍNEK

DIVADLO V MŠ-BUDULÍNEK DIVADLO V MŠ-BUDULÍNEK 2

DOPOLEDNÍ KONCERT V MŠ

DOPOLEDNÍ KONCERT V MŠ DOPOLEDNÍ KONCERT V MŠ 2 DOPOLEDNÍ KONCERT V MŠ 3

PROJEKT-KAMARÁDI MÁME SE RÁDI

KAMARÁDI MÁME SE RÁDI KAMARÁDI MÁME SE RÁDI 2 KAMARÁDI MÁME SE RÁDI 3 KAMARÁDI MÁME SE RÁDI 4 KAMARÁDI MÁME SE RÁDI 5

Virtuální prohlídku naší školky najdete tady: https://www.mslitvinovska.cz/virtualni-prohlidka/