TŘÍDA MOTÝLKŮ

Třída MOTÝLKŮ

Provozní doba

7.30 – 16.00 hod.

6.45 -7.30 jsou děti ve třídě Berušek “

16.00 – 16.45 hod. – jsou děti ve třídě „Pejsků“ od 16,45 -17.15 ve třídě „Koťat“

Informace o třídě

V této třídě se o děti starají paní učitelky Dana Broučková, Romana Špalíčková, paní Monika Hvížďalová a pan kuchař Oliver Furych.

Do třídy Motýlků chodí 26 dětí ve věku 5-7 let. Tato třída se zaměřuje již několik let na výchovu předškolních dětí. Děti se zde učí pomocí interaktivní tabule, didaktických pomůcek, pracovních listů a her. Hra je pro dítě přirozená a důležitá, proto jejím prostřednictvím rozvíjíme matematické představy, logické myšlení, pozornost, soustředěnost, grafomotoriku, paměť, prostorovou orientaci, lokomoci, schopnost komunikace s ostatními dětmi a dospělými a další fyzické, psychické a sociální dovednosti. Samozřejmostí jsou také aktivity na zahradě a mimo MŠ. Nezapomínáme ani na pravidla slušného chování. Touto přípravou chceme dětem zjednodušit vstup do první třídy. Ke každému dítěti přistupujeme individuálně a budeme ho rozvíjet ve všech oblastech.

Od začátku roku budou děti mít jednou týdně hodinu anglického jazyka a ve druhém pololetí plavecký výcvik (pro přihlášené děti).  Na výběr budou i odpolední kroužky (pro přihlášené děti).

Telefon do třídy

286 883 075

Zprávičky


Fotografie

ŠIFRA MISTRA BRAILLA

KLAUN PEPÍNO

NÁVŠTĚVA ZŠ

VÁNOČNÍ BESÍDKA

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

VYSOČANSKÝ VLÁČEK

BEZPEČNOSTNÍ PRŮPRAVA

VÝLET-SKANZEN PŘEROV NAD LABEM

DIVADLO V MŠ-JAK SE BARBORKA ZATOULALA

NÁVŠTĚVA ZŠ LITVÍNOVSKÁ 500

KONCERT V MŠ

NÁVŠTĚVA DIVADLA GONG-O STATEČNÉM KOVÁŘI MIKEŠOVI

DIVADLO V MŠ-NEJVZÁCNĚJŠÍ VĚC

NÁVŠTĚVA CIRKUSU KING

HALLOWEEEN

ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM

DIVADLO V MŠ – CO MEDVĚDI O PODZIMU NEVĚDÍ

PODZIMNÍ RADOVÁNKY NA ZAHRADĚ MŠ

SKŘÍTEK PODZIMNÍČEK

VÝROBA SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

DIVADLO-LESNÍ ŠKOLKA

VÝLET DO ZOO

Interaktivní prohlídka