TŘÍDA MOTÝLKŮ

Fotky třídy


Provozní doba

6.45 -7.30 hod. jsou děti ve třídě Berušek 

16.45 – 17.15 hod. – jsou děti ve třídě Koťat


Informace o třídě

Pedagogičtí pracovníci: Hana Hladká a Veronika Hladká

Provozní pracovníci: Monika Hvižďová a Oliver Furych

Prioritou této třídy je docílit u dětí školní zralost a připravit je na úspěšný vstup do základní školy.

Prostory třídy jsou rozděleny na hrací a vzdělávací koutky. Je zde prostor pro hru vlastní i řízenou, část určená k pohybovým, hudebním i výtvarným aktivitám. Společně ve třídě usilujeme o všestranný a harmonický rozvoj dětské osobnosti. Vedeme a motivujeme děti k poznávání života a světa kolem sebe, vytváření pozitivních přátelských vazeb a vztahů mezi sebou i ve vztahu k personálu školky. Děti se zde učí pomocí interaktivní tabule, didaktických pomůcek, pracovních listů a her. Samozřejmostí jsou také aktivity na zahradě a mimo školku.


Telefon do třídy

286 883 075


Zprávičky

Prosinec

6.12. – Čert s Andělem – Inka Rybářová – dopolední akce

13.12. – Vánoční tvoření v ZŠ – dopolední akce

14.12. – Vánoční zpívání a jarmark – odpolední akce s rodiči od 15:15h. na zahradě MŠ

19.12. – Vánoční besídka na třídě – dopolední akce

21.12. – divadelní představení Čas zázraků – Vánoční pohádka – dopolední akceFotografie

Virtuální prohlídku naší školky najdete tady: https://www.mslitvinovska.cz/virtualni-prohlidka/