Třída MOTÝLKŮ

Provozní doba

7:30-16:30 hod

Informace o třídě

V této třídě se o děti starají paní zástupkyně Dana Broučková, paní učitelka Romana Špalíčková, paní Monika Hvížďová a pan kuchař Oliver Furych.

Do třídy Motýlků chodí 26 dětí ve věku 4-7 let. Prioritou  této třídy je docílit u dětí  školní zralost a připravit je na úspěšný vstup do základní školy. Ve třídě je i několik mladších a nově příchozích dětí, proto je velký důraz kladen na individuální přístup, aby se děti cítily bezpečně, dobře se adaptovaly a měly z vykonaných činností radost. Děti se zde učí pomocí interaktivní tabule, didaktických pomůcek, pracovních listů a her. Hra je pro dítě přirozená a důležitá, proto jejím prostřednictvím rozvíjíme matematické představy, logické myšlení, pozornost, paměť, prostorovou orientaci, lokomoci, schopnost komunikace s ostatními dětmi a dospělými a další fyzické, psychické a sociální dovednosti. Samozřejmostí jsou také aktivity na zahradě a mimo MŠ. Nezapomínáme ani na pravidla slušného chování. Touto přípravou chceme dětem zjednodušit vstup do první třídy.

Telefon do třídy

286 883 075

Zprávičky

30. 9. 2020 divadlo v MŠ-Budulínek
5. 10. 2020 dopoledne-fotografování jednotlivců (informace jsou v šatně)
7. 10. 2020 divadlo v MŠ -PODZIMNÍ POHÁDKA-dopoledne
8. 10. 2020 PODZIMNÍČEK-zahradní akce pro děti-dopoledne

Fotografie

DOPOLEDNÍ KONCERT V MŠ

PROJEKT-KAMARÁDI MÁME SE RÁDI

Interaktivní prohlídka