TŘÍDA MOTÝLKŮ

Provozní doba

 

 

7.30 – 16.30 hod.

6.45 -7.30 jsou děti ve třídě Berušek “

16.30 – 17.15 hod. – jsou děti ve třídě třída„Koťat“

Informace o třídě

Třída Motýlků

  • Třída Motýlků se zaměřuje již několik let na výchovu předškolních dětí.
  • Děti se zde učí pomocí interaktivní tabule, didaktických pomůcek, pracovních listů a her na přípravu do ZŠ.
  • Hra je pro dítě přirozená a důležitá, proto jejím prostřednictvím rozvíjíme matematické představy, logické myšlení, pozornost, paměť, prostorovou orientaci, lokomoci, schopnost komunikace s ostatními dětmi a dospělými a další fyzické, psychické a sociální dovednosti.
  • Samozřejmostí jsou také aktivity na zahradě a mimo MŠ.
  • Nezapomínáme ani na pravidla slušného chování.
  • Touto přípravou chceme dětem zjednodušit vstup do první třídy.

Na spolupráci s Vámi se těší paní učitelky Danuška  a Romanka

Fotografie

 

Hrajeme si na kuchaře

 

 

 

Interaktivní prohlídka

 

 

Interaktivní prohlídka

Interaktivní prohlídka třídy

Telefon do třídy

286 883 075

Zprávičky

Zatím nejsou