TŘÍDA MOTÝLKŮ

Fotky třídy


Provozní doba

Provoz třídy: 7:00 – 16:30

6:45 – 7:00 hod. jsou děti ve třídě Berušek

16:30 – 17:15 hod. jsou děti ve třídě Koťat


Informace o třídě

Pedagogičtí pracovníci: Hana Hladká a Veronika Hladká

Provozní pracovníci: Monika Hvižďová a Oliver Furych

Prioritou této třídy je docílit u dětí školní zralost a připravit je na úspěšný vstup do základní školy.

Prostory třídy jsou rozděleny na hrací a vzdělávací koutky. Je zde prostor pro hru vlastní i řízenou, část určená k pohybovým, hudebním i výtvarným aktivitám. Společně ve třídě usilujeme o všestranný a harmonický rozvoj dětské osobnosti. Vedeme a motivujeme děti k poznávání života a světa kolem sebe, vytváření pozitivních přátelských vazeb a vztahů mezi sebou i ve vztahu k personálu školky. Děti se zde učí pomocí interaktivní tabule, didaktických pomůcek, pracovních listů a her. Samozřejmostí jsou také aktivity na zahradě a mimo školku.


Telefon do třídy

286 883 075


Zprávičky

Květen

2.5. Hudebně vzdělávací program – České tradice

        – dopolední akce

16.5. Divadelní představení S Bédínkem na vodě 

        – dopolední akce

20.5. Besídka pro maminky

        – odpolední akce od 16:00h.

22.5. Polytechnika 

        – dopolední akce

27.5. – 31.5. Projektový týden – Všechny národy světa společně pod pěti kruhyFotografie

Virtuální prohlídku naší školky najdete tady: https://www.mslitvinovska.cz/virtualni-prohlidka/