Třída MOTÝLKŮ

Provozní doba

7:30-16:30 hod

Informace o třídě

V této třídě se o děti starají paní zástupkyně Dana Broučková, paní učitelka Romana Špalíčková, paní Monika Hvížďová a pan kuchař Oliver Furych.

Do třídy Motýlků chodí 26 dětí ve věku 4-7 let. Prioritou  této třídy je docílit u dětí  školní zralost a připravit je na úspěšný vstup do základní školy. Ve třídě je i několik mladších a nově příchozích dětí, proto je velký důraz kladen na individuální přístup, aby se děti cítily bezpečně, dobře se adaptovaly a měly z vykonaných činností radost. Děti se zde učí pomocí interaktivní tabule, didaktických pomůcek, pracovních listů a her. Hra je pro dítě přirozená a důležitá, proto jejím prostřednictvím rozvíjíme matematické představy, logické myšlení, pozornost, paměť, prostorovou orientaci, lokomoci, schopnost komunikace s ostatními dětmi a dospělými a další fyzické, psychické a sociální dovednosti. Samozřejmostí jsou také aktivity na zahradě a mimo MŠ. Nezapomínáme ani na pravidla slušného chování. Touto přípravou chceme dětem zjednodušit vstup do první třídy.

Telefon do třídy

286 883 075

Zprávičky

Ošetřovné:  informace pro rodiče o ošetřovném z důvodu uzavření škol
 https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Distanční výuka pro předškolní děti, je v kolonce dokumenty- předškoláci-pracovní listy ( ke stažení )


Fotografie

DIVADLO V MŠ

DIVADLO V MŠ DIVADLO V MŠ DIVADLO V MŠ

KARNEVAL VE ŠKOLCE

KARNEVAL VE ŠKOLCE KARNEVAL VE ŠKOLCE KARNEVAL VE ŠKOLCE KARNEVAL VE ŠKOLCE

DIVADLO V MŠ

DIVADLO V MŠ DIVADLO V MŠ DIVADLO V MŠ

CVIČENÍ V SOKOLE

CVIČENÍ V SOKOLE CVIČENÍ V SOKOLE CVIČENÍ V SOKOLE CVIČENÍ V SOKOLE CVIČENÍ V SOKOLE

DIVADLO V MŠ

DIVADLO V MŠ DIVADLO V MŠ DIVADLO V MŠ

ZIMNÍ RADOVÁNKY

ZIMNÍ RADOVÁNKY ZIMNÍ RADOVÁNKY ZIMNÍ RADOVÁNKY ZIMNÍ RADOVÁNKY ZIMNÍ RADOVÁNKY

BETLÉM V MŠ

BETLÉM V MŠ BETLÉM V MŠ

VÁNOČNÍ BESÍDKA

VÁNOČNÍ BESÍDKA VÁNOČNÍ BESÍDKA VÁNOČNÍ BESÍDKA VÁNOČNÍ BESÍDKA VÁNOČNÍ BESÍDKA VÁNOČNÍ BESÍDKA

MIKULÁŠ

Mikuláš Mikuláš Mikuláš Mikuláš Mikuláš Mikuláš

HALLOWEEN

HALLOWEEN HALLOWEEN2 HALLOWEEN3

PODZIMNÍČEK

PODZIMNÍČEK PODZIMNÍČEK 2 PODZIMNÍČEK 3

DIVADLO V MŠ -PODZIMNÍ POHÁDKA

DIVADLO V MŠ -PODZIMNÍ POHÁDKA DIVADLO V MŠ -PODZIMNÍ POHÁDKA 2

DIVADLO V MŠ-BUDULÍNEK

DIVADLO V MŠ-BUDULÍNEK DIVADLO V MŠ-BUDULÍNEK 2

DOPOLEDNÍ KONCERT V MŠ

DOPOLEDNÍ KONCERT V MŠ DOPOLEDNÍ KONCERT V MŠ 2 DOPOLEDNÍ KONCERT V MŠ 3

PROJEKT-KAMARÁDI MÁME SE RÁDI

KAMARÁDI MÁME SE RÁDI KAMARÁDI MÁME SE RÁDI 2 KAMARÁDI MÁME SE RÁDI 3 KAMARÁDI MÁME SE RÁDI 4 KAMARÁDI MÁME SE RÁDI 5

Virtuální prohlídku naší školky najdete tady: https://www.mslitvinovska.cz/virtualni-prohlidka/