Třída MOTÝLKŮ

Provozní doba

7.30 – 16.00 hod.

6.45 -7.30 jsou děti ve třídě Berušek “

16.00 – 16.45 hod. – jsou děti ve třídě „Pejsků“ od 16,45 -17.15 ve třídě „Koťat“

Informace o třídě

V této třídě se o děti starají paní učitelky Dana Broučková, Romana Špalíčková, paní Monika Hvížďalová a pan kuchař Oliver Furych.

Do třídy Motýlků chodí 26 dětí ve věku 5-7 let. Tato třída se zaměřuje již několik let na výchovu předškolních dětí. Děti se zde učí pomocí interaktivní tabule, didaktických pomůcek, pracovních listů a her. Hra je pro dítě přirozená a důležitá, proto jejím prostřednictvím rozvíjíme matematické představy, logické myšlení, pozornost, soustředěnost, grafomotoriku, paměť, prostorovou orientaci, lokomoci, schopnost komunikace s ostatními dětmi a dospělými a další fyzické, psychické a sociální dovednosti. Samozřejmostí jsou také aktivity na zahradě a mimo MŠ. Nezapomínáme ani na pravidla slušného chování. Touto přípravou chceme dětem zjednodušit vstup do první třídy. Ke každému dítěti přistupujeme individuálně a budeme ho rozvíjet ve všech oblastech.

Od začátku roku budou děti mít jednou týdně hodinu anglického jazyka a ve druhém pololetí plavecký výcvik (pro přihlášené děti).  Na výběr budou i odpolední kroužky (pro přihlášené děti).

Telefon do třídy

286 883 075

Zprávičky

Důležité pro rodiče předškolních dětí, které budou mít odklad školní  docházky

Žádáme rodiče předškolních dětí, kteří žádají o odklad povinné školní docházky. Aby do MŠ doložili kopie o odkladu školní docházky a kopii o přijetí do nultého ročníku ZŠ.

Rodiče předškolních dětí, které budou mít odklad a zůstanou v MŠ i v roce 2020/2021.Doloží kopii odkladu + napíší čestné prohlášení, že zůstávají v MŠ i v roce 2020/2021.

Vše neprodleně doručte do MŠ – možno využít schránku  „Zápisy“ na brance školy.


Fotografie

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

ŠIFRA MISTRA BRAILLA

KLAUN PEPÍNO

NÁVŠTĚVA ZŠ

VÁNOČNÍ BESÍDKA

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

VYSOČANSKÝ VLÁČEK

BEZPEČNOSTNÍ PRŮPRAVA

VÝLET-SKANZEN PŘEROV NAD LABEM

DIVADLO V MŠ-JAK SE BARBORKA ZATOULALA

NÁVŠTĚVA ZŠ LITVÍNOVSKÁ 500

KONCERT V MŠ

NÁVŠTĚVA DIVADLA GONG-O STATEČNÉM KOVÁŘI MIKEŠOVI

DIVADLO V MŠ-NEJVZÁCNĚJŠÍ VĚC

NÁVŠTĚVA CIRKUSU KING

HALLOWEEEN

ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM

DIVADLO V MŠ – CO MEDVĚDI O PODZIMU NEVĚDÍ

PODZIMNÍ RADOVÁNKY NA ZAHRADĚ MŠ

SKŘÍTEK PODZIMNÍČEK

VÝROBA SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

DIVADLO-LESNÍ ŠKOLKA

VÝLET DO ZOO

Interaktivní prohlídka