Třída KOŤÁTEK

Provozní doba

Provozní doba 2020/2021

Provoz MŠ je od 6.45 – 17.15 hod.

Provoz ve třídě „Koťátek“

6.45 – 17,15 hod.

ZMĚNY z provozních důvodů, BUDOU OZNÁMENY

Vyzvedávání dětí po obědě 12.30 – 13.00

Informace o třídě

Třídu Koťátek tvoří 26 dětí ve věku od 3 do 4 let.

 

Na třídě jsou dvě paní učitelky a jedna provozní pracovnice.

 

Paní učitelky: Eva Plicková a Helena Kalbáčová

Provozní pracovnice: Marie Horká

 

Společně ve třídě usilujeme o všestranný a harmonický rozvoj dětské osobnosti pestrými aktivizujícími formami, které rozvíjejí děti po stránce duševní i tělesné a uspokojování jejich potřeb. Vedeme a motivujeme děti k poznávání života a světa kolem sebe, vytváření pozitivních přátelských vazeb a vztahů mezi sebou i ve vztahu k personálu školky. Naším cílem je podpora soběstačnosti při sebeobsluze, hlubší socializace v kolektivu, kde se děti učí lépe zvládat silné emoce, rádi se kamarádí a připojují do různých herních skupin. Usilujeme i o to, aby děti získaly návyk pracovat, byly trpělivé, tvořivé a iniciativní a dokázaly respektovat své okolí. Budeme je to učit na činnostech, které děti baví, protože mají smysl a dávají jim prostor pro vlastní rozhodování, neboť především vlastním prožitkem se dokáží nejvíce naučit.

Prostory třídy jsou rozděleny na hrací a vzdělávací koutky. Je zde prostor pro hru vlastní i řízenou, část určená k pohybovým, hudebním i výtvarným aktivitám.

Těšíme se na spolupráci, která bude přínosná pro Vaše ( naše ) děti.

Paní učitelky

Eva a Helena

Telefon do třídy

286 581 288

Zprávičky

Fotografie dětí jsou připraveny k výdeji za poplatek 40,- Kč.


Fotografie

Výlet na zámek Berchtold

Výlet na zámek Berchtold Výlet na zámek Berchtold Výlet na zámek Berchtold Výlet na zámek Berchtold Výlet na zámek Berchtold Výlet na zámek Berchtold Výlet na zámek Berchtold Výlet na zámek Berchtold Výlet na zámek Berchtold Výlet na zámek Berchtold Výlet na zámek Berchtold

Klaun Pepíno

Klaun Pepíno Klaun Pepíno Klaun Pepíno Klaun Pepíno Klaun Pepíno Klaun Pepíno Klaun Pepíno Klaun Pepíno Klaun Pepíno Klaun Pepíno

MDD s Inkou

MDD s Inkou MDD s Inkou MDD s Inkou MDD s Inkou

Cirkus Adonis

Cirkus Adonis Cirkus Adonis Cirkus Adonis Cirkus Adonis Cirkus Adonis

Malé velké dobrodružství

Malé velké dobrodružství

Tvorba přáníček ke dni maminek

Tvorba přáníček ke dni maminek Tvorba přáníček ke dni maminek Tvorba přáníček ke dni maminek

Čáry máry čarujeme

Čáry máry čarujeme Čáry máry čarujeme Čáry máry čarujeme Čáry máry čarujeme Čáry máry čarujeme Čáry máry čarujeme Čáry máry čarujeme Čáry máry čarujeme Čáry máry čarujeme Čáry máry čarujeme Čáry máry čarujeme Čáry máry čarujeme

Masopust a karneval

Masopust a karneval

Masopust a karneval Masopust a karneval Masopust a karneval Masopust a karneval Masopust a karneval Masopust a karneval Masopust a karneval Masopust a karneval Masopust a karneval Masopust a karneval Masopust a karneval Masopust a karneval Masopust a karneval Masopust a karneval Masopust a karneval Masopust a karneval

Hrátky s klauny

Hrátky s klauny Hrátky s klauny Hrátky s klauny Hrátky s klauny Hrátky s klauny

Hrátky s barvami na sv. Valentýna

Hrátky s barvami na sv. Valentýna Hrátky s barvami na sv. Valentýna Hrátky s barvami na sv. Valentýna Hrátky s barvami na sv. Valentýna Hrátky s barvami na sv. Valentýna

Divadelní představení v MŠ

Divadelní představení v MŠ Divadelní představení v MŠ Divadelní představení v MŠ Divadelní představení v MŠ

První letošní sníh

První letošní sníh

Čáry máry Helloween

Podzimní hrátky

Podzimníček – putování se skřítky za pokladem

Podzimníček Podzimníček 2 Podzimníček 3 Podzimníček 4 Podzimníček 5 Podzimníček 5 Podzimníček 6

Hudební výchova na zahradě školky. 

Hudební výchova na zahradě školky Hudební výchova na zahradě školky 2 Hudební výchova na zahradě školky 3

Projekt Vítáme Vás ve školce – Jsme tu všichni kamarádi.

Vítáme Vás ve školce Vítáme Vás ve školce 2 Vítáme Vás ve školce 3 Vítáme Vás ve školce 4 Vítáme Vás ve školce 5

Kočičky

Virtuální prohlídku naší školky najdete tady: https://www.mslitvinovska.cz/virtualni-prohlidka/