Třída KOŤÁTEK

Provozní doba

6:45-17:15 

Informace o třídě

Třída koťátek je složena z 27 dětí ve věku 3-4 roky. Ve třídě jsou dvě paní učitelky (PhDr. Eva Vlčková, Mgr. Eliška Jantačová) a jedna provozní pracovnice (Žaneta Batyiová). 

Naším cílem je pokračování v osamostatňování dětí v oblasti citové, emoční i rozvoj samostatnosti jako celku.

Pracovat budeme především na rozvoji řeči (se zaměřením na správnou výslovnost a rozšiřování slovní zásoby), motoriky a grafomotoriky. 

Zaměříme se především na správný úchop tužky,nůžek a příboru. 

Prostory jsme uzpůsobily věku a potřebám dětí. Třída koťátek je rozdělena na hrací a vzdělávací koutky, které umožňují dětem hru jak spontánní, tak i řízenou. 

Děti budeme motivovat i vést k rozvíjení odpovědnosti vůči prostředí a vybavení třídy. 

Dětem poskytujeme dostatek času a příležitosti k vytváření pozitivních přátelských vazeb a vztahů mezi sebou i prostředím, kterým jsou obklopeny. 

Budeme vděčné za spolupráci s rodiči, která je základem pro další budování vzájemné důvěry i respektu. 

Paní učitelky

Eliška a Evča 

Odkaz na fotogalerii třídy: https://fotolitvinovska.rajce.idnes.cz/KOTATKA/1556188486

Telefon do třídy

286 581 288

Zprávičky

Červen

1.6. 2023-Den dětí v ZŠ Litvínovská 

7.6.2023 – Inka Rybářová – Den dětí 

15.6.2023 – Rozloučení s předškoláky (společná akce pro rodiče a děti) 

21.6.2023 – Výlet Zelčín

BLIŽŠÍ INFORMACE K JEDNOTLIVÝM AKCÍM BUDOU POSTUPNĚ VYVĚŠOVÁNY VŽDY V ŠATNĚ NAŠÍ TŘÍDY 🙂 

 


Fotografie

Velikonoce v koťátkách 

CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA VÝTVARNÝCH PRACÍ-BLÍZKO I DALEKO 

(Přátelské vazby nás ve školce provází denně. Přátelství mezi dětmi i napříč třídami, přátelství, péče a láska k prostředí, k přírodě,zvířátkům i ke zdánlivě dalekému vesmíru. Ale i ten dokáže být dětem blízký. Tak trochu kolem dokola… 😊

Environmentální projekt: staráme se o ptáčky a hmyz

Karneval v koťátkách

MULTIKULTURNÍ PROJEKT-CESTUJEME S KOŤÁTKY (ČR a naši sousedé) 

Advent v koťátkách 

Tvoříme,cvičíme a zpíváme…

Divadla „Povídání o pejskovi a kočičce“ a „Veselé písničky“

Podzimníček

Divadlo: Oskárek v pohádkové knížce.

Září ve školce

Virtuální prohlídku naší školky najdete tady: https://www.mslitvinovska.cz/virtualni-prohlidka/