Třída KOŤÁTEK

Provozní doba

Provozní doba 2020/2021

Provoz MŠ je od 6.45 – 17.15 hod.

Provoz ve třídě „Koťátek“

6.45 – 17,15 hod.

ZMĚNY z provozních důvodů, BUDOU OZNÁMENY

Vyzvedávání dětí po obědě 12.30 – 13.00

Informace o třídě

Třídu Koťátek tvoří 25 dětí ve věku od 3 do 4 let.

 

Na třídě jsou dvě paní učitelky a jedna provozní pracovnice.

 

Paní učitelky: Eva Plicková a Helena Kalbáčová

Provozní pracovnice: Marie Horká

 

Společně ve třídě usilujeme o všestranný a harmonický rozvoj dětské osobnosti pestrými aktivizujícími formami, které rozvíjejí děti po stránce duševní i tělesné a uspokojování jejich potřeb. Vedeme a motivujeme děti k poznávání života a světa kolem sebe, vytváření pozitivních přátelských vazeb a vztahů mezi sebou i ve vztahu k personálu školky. Naším cílem je podpora soběstačnosti při sebeobsluze, hlubší socializace v kolektivu, kde se děti učí lépe zvládat silné emoce, rádi se kamarádí a připojují do různých herních skupin. Usilujeme i o to, aby děti získaly návyk pracovat, byly trpělivé, tvořivé a iniciativní a dokázaly respektovat své okolí. Budeme je to učit na činnostech, které děti baví, protože mají smysl a dávají jim prostor pro vlastní rozhodování, neboť především vlastním prožitkem se dokáží nejvíce naučit.

Prostory třídy jsou rozděleny na hrací a vzdělávací koutky. Je zde prostor pro hru vlastní i řízenou, část určená k pohybovým, hudebním i výtvarným aktivitám.

Těšíme se na spolupráci, která bude přínosná pro Vaše ( naše ) děti.

Paní učitelky

Eva a Helena

Telefon do třídy

286 581 288

Zprávičky

5.5. dopoledne – Čarodějnice v MŠ – za příznivého počasí na zahradě, jinak ve třídě. Masky vítány.

Ošetřovné:  informace pro rodiče o ošetřovném z důvodu uzavření škol
 https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Fotografie

Masopust a karneval

Masopust a karneval

Masopust a karneval Masopust a karneval Masopust a karneval Masopust a karneval Masopust a karneval Masopust a karneval Masopust a karneval Masopust a karneval Masopust a karneval Masopust a karneval Masopust a karneval Masopust a karneval Masopust a karneval Masopust a karneval Masopust a karneval Masopust a karneval

Hrátky s klauny

Hrátky s klauny Hrátky s klauny Hrátky s klauny Hrátky s klauny Hrátky s klauny

Hrátky s barvami na sv. Valentýna

Hrátky s barvami na sv. Valentýna Hrátky s barvami na sv. Valentýna Hrátky s barvami na sv. Valentýna Hrátky s barvami na sv. Valentýna Hrátky s barvami na sv. Valentýna

Divadelní představení v MŠ

Divadelní představení v MŠ Divadelní představení v MŠ Divadelní představení v MŠ Divadelní představení v MŠ

První letošní sníh

První letošní sníh

Čáry máry Helloween

Podzimní hrátky

Podzimníček – putování se skřítky za pokladem

Podzimníček Podzimníček 2 Podzimníček 3 Podzimníček 4 Podzimníček 5 Podzimníček 5 Podzimníček 6

Hudební výchova na zahradě školky. 

Hudební výchova na zahradě školky Hudební výchova na zahradě školky 2 Hudební výchova na zahradě školky 3

Projekt Vítáme Vás ve školce – Jsme tu všichni kamarádi.

Vítáme Vás ve školce Vítáme Vás ve školce 2 Vítáme Vás ve školce 3 Vítáme Vás ve školce 4 Vítáme Vás ve školce 5

Kočičky

Virtuální prohlídku naší školky najdete tady: https://www.mslitvinovska.cz/virtualni-prohlidka/