Třída KOŤÁTEK

Provozní doba

6.45 – 17.15 hod.

Informace o třídě

Třídní učitelky: Anna Mašatová, Věra Patková.

V letošním školním roce 2019/2020 navštěvují třídu Koťátek děti středně staré od 4 do 5 let.

Celoročně se zaměřujeme na všechny vzdělávací oblasti a pravidelně naplňujeme jejich jednotlivé cíle. Rozvíjíme dětskou osobnost po stránce emoční, psychické, i fyzické. Děti už od začátku podporujeme v samostatnosti, sebeobsluze a vedeme je k navazování kladných vztahů jak se svými vrstevníky, tak i s pedagogy.

V průběhu vzdělávání zařazujeme činnosti pohybové a podporujeme fyzickou zdatnost, výtvarné a fantazijní, hudební, společně s hrou na tělo, a také dramatické činnosti a didaktické hry.

Našim hlavním cílem je, aby se děti v prostředí MŠ cítily bezpečně, dobře a aby měly z činností radost.

Telefon do třídy

286 581 288

Zprávičky

AKCE II. POLOLETÍ

22. 1. Divadlo „Perníková“

29. 1. Karneval s Pepínem od 9:30, prosíme rodiče o jednoduchou

masku

11. 2. Divadlo „Andersenovy pohádky“

12. 2. Divadlo „Šifra Mistra Braila“

11. 3. Divadlo „Červená stát, zelená jedeme“

25. 3. Divadlo „Zpívánky se Skřítkem Oskárkem“

15. 4. Divadlo „Bavíme se sCecilkou“

29. 4. Čarodějnice s Inkou od 15:30 na zahradě MŠ

6. 5. Divadlo „Cirkus Adonis“

10. 6. Divadlo „Medvídek Tupínek“

17. 6. Pasování předškoláků od 15:30 na zahradě MŠ

Fotografie

Karnevalové radování

Vánoční zpívání

Ježíškova nadílka

Mikulášská nadílka

Dovádění na pouti v parku

Dopolední výlet do skanzenu v Přerově nad Labem

Halloween

Návštěva cirkusu

Nejvzácnější věc

Výlet do ZOO

Jak nás Podzimníček potěšil svou návštěvou

Interaktivní prohlídka