Podklady k platbám

Školné (úplata za předškolní vzdělávání) školní rok 2018/2019

Platba školného č. účtu: 23431081/0100 splatnost do 15. dne v měsíci vzdělávání v posledním ročníku MŠ se poskytuje bezúplatně

Pro děti v celodenním provozu MŠ částka činí 1000,-Kč/měsíc

 

Kulturní fond

Platba Kulturní fond: částka činní 1 500,-Kč, splatná v průběhu měsíce září na celý školní rok na účet : 23431081/0100

Variabilní symboly pro školné, stravné i Kulturní fond jsou stejné, ale platby se posílají na různé účty!!!

Při zadání platby udávejte do zprávy pro příjemce jméno dítěte a účel platby.

 

Stravné

Školní rok 2018/2019

Platba stravného č. účtu: 4035091/0100

Prosíme, zadejte na měsíc září jednorázovou platbu 740,- Kč k 26. 8. 2018 ( nebo neprodleně při nástupu do MŠ v září).

Dále trvalý příkaz na 740,- Kč měsíčně, splatnost do 25.dne v měsíci na měsíc následný (25.9září 2018-25.5 květen 2019).

Děti, které v průběhu školního roku od 1.9.2018 do 31.8.2019 dovrší 7 let platí 820,-Kč měsíčně.

Vyúčtování a vrácení přeplatků je vždy v lednu a červenci.

Variabilní symbol pro školné, stravné a Kulturní fond je stejný, ale platby se posílají na různé účty!!!!!!

Při zadání platby udávejte do zprávy pro příjemce jméno dítěte a účel platby.

S veškerými dotazy o platbách se obracejte na hospodářku MŠ Renáta Vítek tel: 286 881 960 nebo email: sjlitvinovska@seznam.cz