Podklady k platbám

Školné (úplata za předškolní vzdělávání) školní rok 2023/2024

Platba školného č. účtu: 23431081/0100   variabilní symbol – zadává MŠ a je stejný po celou dobu docházky dítěte.

Splatnost do 15. dne v měsíci. Vzdělávání v posledním ročníku MŠ se poskytuje bezúplatně.

Pro děti v celodenním provozu MŠ částka činí 1000,- Kč/měsí

Kulturní fond

Platba Kulturní fond: navrhovaná částka činní 1 700,-Kč, bude schváleno zákonnými zástupci dětí na třídní schůzce v září 2023, na účet: 23431081/0100  variabilní symbol – zadává MŠ a je stejný po celou dobu docházky dítěte.

Stravné

Platba stravného č. účtu: 4035091/0100    variabilní symbol – zadává MŠ a je stejný po celou dobu docházky dítěte.

Platby stravného jsou zálohové. První platbu za nové děti, proveďte na začátku září (podklady k platbám zákonní zástupci obdrží na první zářijové schůzce). Ostatním dětem byla při vyúčtování a vrácení přeplatků, ponechána záloha na září.

Dále trvalý příkaz na 880,- Kč měsíčně, splatnost do 25.dne v měsíci na měsíc následný. (25. září 2023 – 25. květen 2024).

Děti, které v průběhu školního roku od 1.9.2023 do 31.8.2024 dovrší 7 let platí 940,- Kč měsíčně.

Vyúčtování a vrácení přeplatků je vždy v lednu a červenci nebo srpnu na účet uvedený v přihlášce ke stravování. Vratky přeplatků, jsou veškeré finance na kontě strávníka nad zálohu na měsíc následný.

Variabilní symboly pro školné, stravné i Kulturní fond jsou stejné, ale platby se posílají na různé účty!!!

Při zadání platby udávejte do zprávy pro příjemce jméno dítěte a účel platby.

S veškerými dotazy o platbách se obracejte na hospodářku MŠ Renátu Vítek tel: 286 881 960 nebo email: sjlitvinovska@seznam.cz