KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MŠ LITVÍNOVSKÁ 490 PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 ke stažení v pdf. Platí pouze pro zákonné zástupce dětí, které dosáhly věku tří let do 31. 8. 2022

pdf


KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO TŘÍD VYBUDOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ EU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 ke stažení v PDF. Platí pouze pro zákonné zástupce dětí, které dosáhnou věku 3 let k 1. 9. 2022 a mladší

pdf