Nabídka kroužků

Nabídka kroužků na naší školce pro rok 2018/2019:

Ukončení kroužků pro šk. Rok 2018/19

Poslední Jóga s angličtinou bude 10. 6.2019 s rodiči

3.6. + 30min prodloužení –  náhrada za 6.5.

Poslední Flétna bude 25. 6.2019 s rodiči

6.6. náhrada a 7.6 náhrada

Poslední Tanečky 12.6.2019 s rodiči

5.6. obě skupiny najednou generálka před vystoupením pro rodiče

12.6. obě skupiny najednou Závěrečné vystoupení pro rodiče

POZOR ZMĚNA UKÁZKOVÉ HODINY FLÉTNY PRO RODIČE.

HODINA SE BUDE KONAT 5. 3. 2019.

  • 26.2. 2019 HODINA ODPADÁ. LEKTORKA JE MIMO PRAHU.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Kroužky odpadají ve dnech:

Jóga s angličtinou:

  • 11.2. 2019
  • 18.2. 2018 – Jarní prázdniny
  • 22.4. 2019 – Velikonoce
  • 13.5. 2019
  • 27.5. 2019

Flétna:

  • 19.2. 2019 – Jarní prázdniny
  • 26.2. 2019

Tanečky:

  • 20.2. 2019 – Jarní prázdniny
  • 19.6. 2019 – rozloučení s předškoláky odpoledne

Děkujeme za pochopení. Počet 15lekcí na pololetí bude zachován.

PROSÍM SLEDUJTE NÁSTĚNKY, HODINA MŮŽE BÝT TAKÉ ZRUŠENA Z DŮVODU NEMOCI.

Informace o ukončení I. POLOLETÍ KROUŽKŮ:

Děti, které budou pokračovat ve II.pololetí, nebo noví zájemci, se mohou přihlásit u  p. učitelky Rollerové ve třídě Kuřátek. V tyto dny a časy:

Pondělí 7.00 – 8.30/ Úterý 15.00 – 16.00/

Čtvrtek 7.00 – 8.30 + 15.00 –16.00 NUTNÉ!

Kroužek JÓGA S ANGLIČTINOU

I.pololetí končí 28. 1. 2019

Číslo účtu pro placení II.pol:

1739666016/3030

Cena:  750,-Kč

Do poznámky napište jméno dítěte.

Dovolujeme si Vás pozvat na ukázkovou hodinu dne 28. 1. 2019 v 15.30, místo: třída Kuřátek

Kroužek FLÉTNY

I.pololetí končí 26. 2. 2019

Děti dostanou na poslední hodině I. pololetí složenku k zaplacení.

Dovolujeme si Vás pozvat na ukázkovou hodinu dne 26. 2. 2019 v 15.30, místo: třída Kuřátek

Kroužek TANEČKŮ

I.pololetí končí 30. 1. 2019

Číslo účtu pro placení II.pol:

1137236019/3030

Cena: 700,- Kč

Do poznámky napište jméno dítěte.

Dovolujeme si Vás pozvat na ukázkovou hodinu dne 30. 1. 2019 čas 15.30 – 16.35 obě skupiny najednou, místo třída: Kuřátek

Pondělí: JÓGA S ANGLIČTINOU
Úterý: FLÉTNA
Středa: TANEČKY
Sudý čtvrtek: KERAMIKA S RODIČI

Kroužky začínají v říjnu.
Podrobné informace o cenách, čase, najdete na nástěnce kroužků ve vestibulu.
Každý čtvrtek od měsíce října probíhá v MŠ dopolední angličtina. Jedná se o třídy: Berušek Kuřátek, Pejsků a Motýlků.