Nabídka kroužků

Zájmové kroužky 2023 / 2024

KROUŽEK KERAMIKY

500,-Kč v hotovosti vybíráme na první hodině
PRVNÍ HODINA: 3.10.2023
Místo:třída Berušek (pokud není uvedeno jinak)
čas: sudé úterý 15.40 – 16.40
lektorka:Romana Jarka

KROUŽEK TANEČKŮ

ČÍSLO ÚČTU PRO ZAPLACENÍ KROUŽKU: 1000,-Kč na účet 1137236019/3030
do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte
(VZP přispívá)
PRVNÍ HODINA: 4.10.2023
Místo:třída Berušek (pokud není uvedeno jinak)
čas: středa 1.skupina15.30 – 16.00 a 2.skupina16.05 – 16.35
lektorka: Zuzana

ODPOLEDNÍ KROUŽEK ANGLIČTINY

ČÍSLO ÚČTU PRO ZAPLACENÍ KROUŽKU: 15 lekcí 2500,-Kč na účet 2202330357/2010
do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte
PRVNÍ HODINA: 12.10.2023
Místo: třída Berušek (pokud není uvedeno jinak)
čas: čtvrtek 15.30 – 16.15
lektorka: Kateřina

DOPOLEDNÍ ANGLIČTINA

pro třídy Motýlků, Pejsků a Kuřátek
PRVNÍ HODINA: 12.10.2023

Jména přijatých dětí najdete na nástěnce kroužků. Budou vyvěšena od 3.10 do 5.10.2023.