KERAMICKÝ KROUŽEK

Kroužek keramiky bude v pondělí 5. 6 a12.6. 2023 od 15:30-16:30 hod ve třídě Motýlků. (pouze pro přihlášené děti-bez rodičů) 8.6. poslední hodina angličtiny
Kroužky na školní rok 2022 – 2023 IIpol.

PONDĚLÍ 

Kroužek KERAMIKY PRO DĚTI A RODIČE 

 od 16:15-18:00 hod ve třídě Motýlků (pro zapsané děti) 

Kroužek KERAMIKY PRO DĚTI 

 pondělí  od 15:30-16:30 hod ve třídě Motýlků (pro zapsané děti) 

ČTVRTEK ODPOLEDNE ANGLIČTINA PRO PŘEDŠK

1. skupina 15:30-16:00 hod

2. skupina 16:05-16:35 hod

Rozdělení dětí do skupin je na nástěnce kroužků. 

Středa: plavání pro přihlášené předškoláky 

Čtvrtek: dopolední angličtina každý druhý čtvrtek pro třídy předškoláků: Pejsků, Motýlků a Berušek