Kroužky na školní rok 2022 – 2023 

PONDĚLÍ 

Kroužek KERAMIKY PRO DĚTI A RODIČE 

začíná v pondělí 26. 9. 2022 od 16:15-18:00 hod ve třídě Motýlků (pro zapsané děti) 

Kroužek KERAMIKY PRO DĚTI 

začíná v pondělí 10. 10. 2022 od 15:30-17:00 hod ve třídě Motýlků (pro zapsané děti) 

ÚTERÝ ODPOLEDNE TANEČKY dvě supiny 

1.skupina 3 – 4 roky čas 15.30 – 16.00 

2.skupina 5 – 6 roků čas 16.05 – 16.35 

ZÁPIS VE TŘÍDĚ BERUŠEK V ŠATNĚ. 

PRVNÍ HODINA PRO PŘIJATÉ DĚTI 11.10.2022 ve třídě Berušek 

Cena bude upřesněna 

ČTVRTEK ODPOLEDNE ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁKY 

Čas 15.30 – 16.00 

ZÁPIS VE TŘÍDĚ BERUŠEK V ŠATNĚ. 

Cena bude upřesněna. 

PRVNÍ HODINA PRO PŘIJATÉ DĚTI 13.10.2022 

Dopoledne: 

Středa: plavání pro přihlášené předškoláky 

Čtvrtek: dopolední angličtina každý lichý čtvrtek pro třídy předškoláků: Pejsků, Motýlků a Berušek