V DOBĚ JARNÍCH PRÁZDNIN (6. 2. – 10. 2.) ODPADAJÍ KROUŽKY:

ANGLIČTINY, TANEČKŮ, KERAMIKY A VÝUKA ČEŠTINY (OMJ).
Kroužky na školní rok 2022 – 2023 IIpol.

PONDĚLÍ 

Kroužek KERAMIKY PRO DĚTI A RODIČE 

 od 16:15-18:00 hod ve třídě Motýlků (pro zapsané děti) 

Kroužek KERAMIKY PRO DĚTI 

 pondělí  od 15:30-17:00 hod ve třídě Motýlků (pro zapsané děti) 

ÚTERÝ ODPOLEDNE TANEČKY dvě supiny 

1.skupina 3 – 4 roky čas 15.30 – 16.00 

2.skupina 5 – 6 roků čas 16.05 – 16.35 

 ve třídě Berušek 

OPĚT ZAČÍNÁME 19.1

ČTVRTEK ODPOLEDNE ANGLIČTINA PRO PŘEDŠK

1. skupina 15:30-16:00 hod

2. skupina 16:05-16:35 hod

Rozdělení dětí do skupin je na nástěnce kroužků. 

Středa: plavání pro přihlášené předškoláky 

Čtvrtek: dopolední angličtina každý druhý čtvrtek pro třídy předškoláků: Pejsků, Motýlků a Berušek

OPĚT ZAČÍNÁME 5.1.