Zájmové kroužky se v prvním pololetí školního roku 2020/2021 nekonají. Děkujeme za pochopení