Kroužky 2021/2022:

KERAMIKA:

První hodina: 7.10.

Třída: Motýlků

Čas: 16.00 -17.00

TANEČKY:

První hodina: 20.10.

Třída: Berušek

Čas: 1.skupina:  15.30 – 16.00

         2.skupina:  16.05 – 16.35

Zapsané děti na nástěnce Kroužků.


KERAMIKA  ČTVRTEK 16.00 – 17.00

TANEČKY – zápis v šatně BERUŠEK

STŘEDA  I. skup. 15.30 – 16.00 ml.děti

                II.skup.16.05 – 16.35 st. děti

15LEKCÍ – -1 000Kč

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE NAJDETE NA NÁSTĚNCE KROUŽKŮ 


Kroužky

Pro školní rok 2021 – 2022 otevíráme:

KROUŽKY ZAČÍNAJÍ V ŘÍJNU – v případě, že se nezmění hygienická opatření s nástupem pokračování pandemie

Kroužek angličtiny pro nejstarší děti v dopoledních hodinách na třídách Motýlků, Pejsků a Berušek (platí školka)

Kroužek tanečků odpoledne, ještě upřesníme cenu a den/dny konání

Kroužek keramiky jen pro předškolní děti. Odpoledne ve čtvrtek (informace byla předána na třídních schůzkách ve třídách předškoláků). Cenu a přesný čas bude upřesněn.