Nabídka kroužků

Nabídka kroužků na naší školce pro rok 2018/2019:

POZOR ZMĚNA UKÁZKOVÉ HODINY FLÉTNY PRO RODIČE.

HODINA SE BUDE KONAT 5. 3. 2019.

  • 26.2. 2019 HODINA ODPADÁ. LEKTORKA JE MIMO PRAHU.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Kroužky odpadají ve dnech:

Jóga s angličtinou:

  • 11.2. 2019
  • 18.2. 2018 – Jarní prázdniny
  • 22.4. 2019 – Velikonoce
  • 13.5. 2019
  • 27.5. 2019

Flétna:

  • 19.2. 2019 – Jarní prázdniny
  • 26.2. 2019

Tanečky:

  • 20.2. 2019 – Jarní prázdniny
  • 19.6. 2019 – rozloučení s předškoláky odpoledne

Děkujeme za pochopení. Počet 15lekcí na pololetí bude zachován.

PROSÍM SLEDUJTE NÁSTĚNKY, HODINA MŮŽE BÝT TAKÉ ZRUŠENA Z DŮVODU NEMOCI.

Informace o ukončení I. POLOLETÍ KROUŽKŮ:

Děti, které budou pokračovat ve II.pololetí, nebo noví zájemci, se mohou přihlásit u  p. učitelky Rollerové ve třídě Kuřátek. V tyto dny a časy:

Pondělí 7.00 – 8.30/ Úterý 15.00 – 16.00/

Čtvrtek 7.00 – 8.30 + 15.00 –16.00 NUTNÉ!

Kroužek JÓGA S ANGLIČTINOU

I.pololetí končí 28. 1. 2019

Číslo účtu pro placení II.pol:

1739666016/3030

Cena:  750,-Kč

Do poznámky napište jméno dítěte.

Dovolujeme si Vás pozvat na ukázkovou hodinu dne 28. 1. 2019 v 15.30, místo: třída Kuřátek

Kroužek FLÉTNY

I.pololetí končí 26. 2. 2019

Děti dostanou na poslední hodině I. pololetí složenku k zaplacení.

Dovolujeme si Vás pozvat na ukázkovou hodinu dne 26. 2. 2019 v 15.30, místo: třída Kuřátek

Kroužek TANEČKŮ

I.pololetí končí 30. 1. 2019

Číslo účtu pro placení II.pol:

1137236019/3030

Cena: 700,- Kč

Do poznámky napište jméno dítěte.

Dovolujeme si Vás pozvat na ukázkovou hodinu dne 30. 1. 2019 čas 15.30 – 16.35 obě skupiny najednou, místo třída: Kuřátek

Pondělí: JÓGA S ANGLIČTINOU
Úterý: FLÉTNA
Středa: TANEČKY
Sudý čtvrtek: KERAMIKA S RODIČI

Kroužky začínají v říjnu.
Podrobné informace o cenách, čase, najdete na nástěnce kroužků ve vestibulu.
Každý čtvrtek od měsíce října probíhá v MŠ dopolední angličtina. Jedná se o třídy: Berušek Kuřátek, Pejsků a Motýlků.