Nabídka kroužků

Nabídka kroužků na naší školce pro rok 2018/2019:

Pondělí: JÓGA S ANGLIČTINOU
Úterý: FLÉTNA
Středa: TANEČKY
Sudý čtvrtek: KERAMIKA S RODIČI

Kroužky začínají v říjnu.
Podrobné informace o cenách, čase, najdete na nástěnce kroužků ve vestibulu.
Každý čtvrtek od měsíce října probíhá v MŠ dopolední angličtina. Jedná se o třídy: Berušek Kuřátek, Pejsků a Motýlků.