TŘÍDA MEDVÍDKŮ

Třída MEDVÍDKŮ

Provozní doba

6.45 – 16.30 hod

16.30 -17.15 hod jsou děti ve třídě Koťat

Informace o třídě

Nově příchozím dětem ve věku 2-3 roky je umožněna adaptace, která probíhá ve spolupráci s rodiči podle individuálních potřeb dítěte, v adaptačním režimu je dětem umožněno nosit si z domova malou hračku pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty

Ve třídě jsme přijali opatření týkající se zajištění bezpečnostních, hygienických, psychosociálních, materiálních a personálních podmínek, životosprávy včetně stravování, organizace a obsahu vzdělávání a spolupráce

Ve třídě Medvídků je spolu se dvěma pedagogickými pracovnicemi také kvalifikovaná chůva pro děti před zahájením povinné školní docházky, která pomáhá pedagogům v péči o 2-3 leté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dětí.

Ve třídě jsou hračky a herní prvky vhodné pro tuto věkovou hranici dětí, zejména senzomotorické herní sestavy, relaxační koutky, které dětem poskytují dostatek možností jak k aktivní hře, tak i k odpočinku

Při vybavování třídy byla maximálně zohledněna bezpečnost a zdraví dětí

Prostředí třídy je takové, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb i hru dětí a zároveň bezpečí a klid pro odpočinek v průběhu celého dne (v souladu s RVP PV)

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, je zachována skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, mezi jídly jsou dodržovány vhodné intervaly, děti do jídla nenutíme

Děti mladší tří let učíme samostatnosti při sebeobsluze a stravování, podle potřeby samozřejmě pomáháme

Děti mají dostatek tekutin, mohou se kdykoliv během dne napít-ve třídě je umístěn barel s pitím, na zahradě mají děti pítko

Spolupráce s rodiči je postavena na vzájemné důvěře, vstřícnosti, toleranci a ochotě spolupracovat

Na každý den s Vámi se těší Kristýnka, Danuška a Olinka

Fotografie

JEŽÍŠKOVA VNOUČATA
Babičky, dědové
já Vás mám rád.
Vánoční přáníčko
chci Vám teď dát ……

 

Interaktivní prohlídka

Připravujeme

Telefon do třídy

286 883 088 stejné tel. číslo se třídou Kuřátek, budete přepojeni do Medvídků

Zprávičky

Informace pro rodiče

Provoz od 2.1.-4.1.2019

Otevřena bude třída: „Motýlků“ 7.30-13.00 /16.30/
Do třídy „Motýlků“ budou chodit všechny přihlášené děti z Motýlků + děti z Pejsků
„Berušek“ 6.45-17.15
Do třídy „Berušek“ budou chodit všechny přihlášené děti z Berušek + dětí z Koťátek
„Kuřátek“ 7.00-16.45
Do třídy „Kuřátek“ budou chodit všechny přihlášené děti z Kuřátek + děti z Medvídků

VÁNOČNÍ SOUTĚŽ O NEJ ………….. STROMEČEK

Milí rodiče
Jako každý rok, jsme pro Vás a Vaše děti připravili v adventním čase soutěž spojenou s nadílkou pro dětské oddělení FN Bulovka a pro děti, které budou muset trávit v nemocnici Štědrý den.Letos budeme soutěžit ve třech kategoriích a Vaším úkolem je hlasovat od 4. do 14. 12 do připravených archů pro dva nejpovedenější výkresy z každé kategorie (celkem 6 obrázků). Zároveň Vás prosíme o dobrovolný finanční příspěvek, který můžete vložit kdykoliv po dobu hlasování do kasiček ve všech třídách.Vyhlášení výsledků bude 17. 12 v dopoledních hodinách. S výsledky soutěže a použitím příspěvků budete seznámeni prostřednictvím webových stránek a nástěnek MŠ. Předem děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné prožití adventu.

6.12.   dopoledne Mikulášská nadílka

12.12. 15:30 – Vánoční zpívání, program pro děti a rodiče u vánočního stromu

17.12. dopoledne Vánoční nadílka pod stromeček- Copak nám Ježíšek letos nadělí?