TŘÍDA MEDVÍDKŮ

Třída MEDVÍDKŮ

Provozní doba

6.45 – 16.30 hod

16.30 -17.15 hod jsou děti ve třídě Koťat

Informace o třídě

Nově příchozím dětem ve věku 2-3 roky je umožněna adaptace, která probíhá ve spolupráci s rodiči podle individuálních potřeb dítěte, v adaptačním režimu je dětem umožněno nosit si z domova malou hračku pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty

Ve třídě jsme přijali opatření týkající se zajištění bezpečnostních, hygienických, psychosociálních, materiálních a personálních podmínek, životosprávy včetně stravování, organizace a obsahu vzdělávání a spolupráce

Ve třídě Medvídků je spolu se dvěma pedagogickými pracovnicemi také kvalifikovaná chůva pro děti před zahájením povinné školní docházky, která pomáhá pedagogům v péči o 2-3 leté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dětí.

Ve třídě jsou hračky a herní prvky vhodné pro tuto věkovou hranici dětí, zejména senzomotorické herní sestavy, relaxační koutky, které dětem poskytují dostatek možností jak k aktivní hře, tak i k odpočinku

Při vybavování třídy byla maximálně zohledněna bezpečnost a zdraví dětí

Prostředí třídy je takové, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb i hru dětí a zároveň bezpečí a klid pro odpočinek v průběhu celého dne (v souladu s RVP PV)

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, je zachována skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, mezi jídly jsou dodržovány vhodné intervaly, děti do jídla nenutíme

Děti mladší tří let učíme samostatnosti při sebeobsluze a stravování, podle potřeby samozřejmě pomáháme

Děti mají dostatek tekutin, mohou se kdykoliv během dne napít-ve třídě je umístěn barel s pitím, na zahradě mají děti pítko

Spolupráce s rodiči je postavena na vzájemné důvěře, vstřícnosti, toleranci a ochotě spolupracovat

Na každý den s Vámi se těší Kristýnka, Danuška a Olinka

Zprávičky

OD 28. 5. VÝSKYT PLANÝCH NEŠTOVIC
(inkubační doba 21 dní)

Akce naší třídy v červnu 2019

    

03.06.         dopoledne          Vyšetření očí pro přihlášené děti (PRIMA VIZUS)

                                                    Prosíme, přineste 150,-Kč v hotovosti

05.06.         dopoledne          AKTIVITY SE PSEM (projekt v rámci environmentální výchovy)

13.06.         dopoledne         DOPRAVNÍ DOPOLEDNE na zahradě MŠ

                                                (Kdo máte, dejte dětem do školky odrážedlo a helmu)

19.06.             15,30                ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY na zahradě MŠ                         

28.06.                                      KONEC ŠKOLNÍHO ROKU

Telefon do třídy

286 883 088 stejné tel. číslo se třídou Kuřátek, budete přepojeni do Medvídků

Fotografie

Bravurně jsme zvládli všechny cyklistické dovednosti

Opět nás navštívila fenka Stelinka a bylo nám s ní moc pěkně

Užíváme si sluníčka v našem mlhovišti

Oslava MDD na skákacím hradě se nám moc líbila

Divadelní představení O zlé koze

Divadelní představení Jak slavili jaro s čápem

Besídka  byla úžasná a naši Medvídci si zaslouží tu největší pochvalu

Divadelní představení Princezna Zpěvanka

Užili jsme si báječný sportovní den

 

Představení “Cirkus ADONIS” se nám moc líbilo

Putování za velikonočním zajíčkem

 

Představení “Bavíme se s Cecilkou”

Čarodějnický slet na zahradě školky

Přivítali jsme JARO a jarní sluníčko

Divadelní představení Pohádky staré Prahy

Zpívali jsme a tančili s Magdou Malou

Pomohli jsme skřítkovi rozeznat vhodné a nevhodné potraviny

Haló pane KARNEVALE, račte dále, račte dále…

Všechny Vás zvem‘ HEJ

Na maškarní rej….

Prožili jsme báječné dopoledne se psí slečnou Stelinkou

 

Interaktivní prohlídka

Připravujeme…