TŘÍDA MEDVÍDKŮ

Provozní doba

 

6.45 – 16.30 hod

16.30 -17.15 hod jsou děti ve třídě Koťat

Informace o třídě
  • Nově příchozím dětem ve věku 2-3 roky je umožněna adaptace, která probíhá ve spolupráci s rodiči podle individuálních potřeb dítěte, v adaptačním režimu je dětem umožněno nosit si z domova malou hračku pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty
  • Ve třídě jsme přijali opatření týkající se zajištění bezpečnostních, hygienických, psychosociálních, materiálních a personálních podmínek, životosprávy včetně stravování, organizace a obsahu vzdělávání a spolupráce
  • Ve třídě Medvídků je spolu se dvěma pedagogickými pracovnicemi také kvalifikovaná chůva pro děti před zahájením povinné školní docházky, která pomáhá pedagogům v péči o 2-3 leté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dětí.
  • Ve třídě jsou hračky a herní prvky vhodné pro tuto věkovou hranici dětí, zejména senzomotorické herní sestavy, relaxační koutky, které dětem poskytují dostatek možností jak k aktivní hře, tak i k odpočinku
  • Při vybavování třídy byla maximálně zohledněna bezpečnost a zdraví dětí
  • Prostředí třídy je takové, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb i hru dětí a zároveň bezpečí a klid pro odpočinek v průběhu celého dne (v souladu s RVP PV)
  • Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, je zachována skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, mezi jídly jsou dodržovány vhodné intervaly, děti do jídla nenutíme
  • Děti mladší tří let učíme samostatnosti při sebeobsluze a stravování, podle potřeby samozřejmě pomáháme
  • Děti mají dostatek tekutin, mohou se kdykoliv během dne napít-ve třídě je umístěn barel s pitím, na zahradě mají děti pítko
  • Spolupráce s rodiči je postavena na vzájemné důvěře, vstřícnosti, toleranci a ochotě spolupracovat

Na každý den s Vámi se těší Kristýnka, Danuška a Olinka

Fotografie

 

 

 

 

 

 

Interaktivní prohlídka

 

Připravujeme

Telefon do třídy

286 883 088 stejné tel. číslo se třídou Kuřátek, budete přepojeni do Medvídků

Zprávičky

 

Zatím nejsou