Třída MEDVÍDKŮ

Provozní doba

7:30 – 16:15

(mezi 6:45 a 7:30 se děti schází ve třídě Kuřátek a v 16:15 jsou tam zpět odvedeny)

Informace o třídě

Třídu Medvídků tvoří 23 dětí ve věku od 2 do 3 let, dvě paní učitelky, chůva a jedna provozní pracovnice.

Paní učitelka: PhDr. Eva Vlčková

Paní učitelka: Mgr. Eliška Jantačová

Chůva: Olga Hocke

Provozní pracovnice: Žaneta Batyiová

Naším cílem je socializace dětí a jejich postupné osamostatňování. Jelikož se většina dětí doposud nesetkala s prostředím mimo rodinu, zaměříme se na vytváření příjemného a pro děti bezpečného klima, které jim pomůže získat důvěru a jistotu v sebe a ve své okolí. K dětem přistupujeme individuálně. Snažíme se je postupně vést k co největší samostatnosti a budovat v nich pozitivní sebevědomí, nebát se si říci o pomoc.

Dětem necháváme dostatek času a příležitostí k vytváření pozitivních přátelských vazeb a vztahů mezi sebou i ve vztahu k personálu školky. Tomu jsou uzpůsobeny i prostory třídy, které jsou rozděleny na hrací a vzdělávací koutky, které umožňují dětem hru jak spontánní, tak i částečně řízenou.

V průběhu školního roku se budeme zaměřovat na rozvoj hrubé i jemné motoriky, na rozvoj převážně řečových a poznávacích schopností dětí.

Budeme vděčni za spolupráci s rodiči, která přinese všem vzájemný respekt a důvěru.

Veškeré aktuální informace prosíme sledujte vždy na nástěnkách v šatně a zde ve zprávičkách.

Těšíme se Vás i na Vaše děti

Paní učitelky Eva a Eliška

Telefon do třídy

286 883 088 stejné tel. číslo se třídou Kuřátek, budete přepojeni do Medvídků

Zprávičky

30.9.2020 dopoledne – Divadlo v MŠ – Budulínek

5.10. 2020 dopoledne – focení na zahradě MŠ

7.10.2020 dopoledne– Divadlo v MŠ – Podzimní pohádka

8.10. 2020 dopoledne– zahradní akce pro děti – Podzimníček

Fotografie

Projekt – Kamarádi máme se rádi