Distanční vzdělávání

Distanční vzdělávání je povinné pouze pro děti, které plní povinnou předškolní docházku, a to pouze v případě, je-li vyhlášena karanténa v celé škole nebo třídě s povinnou předškolní docházkou.

Nebo pokud do MŠ nemůže přijít více než polovina dětí, kterých se povinné předškolní vzdělávání týká.

Distanční vzdělávání vyhlásí ředitelka školy na webových stránkách a na hlavní nástěnce školy.