Distanční výuka pro předškolní děti  v případě  karantény covid – 19 bude probíhat formou jak korespondenční /předávání materiálu ke vzdělávání na chodbě MŠ,  nebo na webových stránkách pod  hlavičkou „Distanční vzdělávání předškolních dětí“. Po návratu do MŠ bude zkontrolováno portfolio a vypracované úkoly.