Charakteristika MŠ

Mateřská škola Litvínovská 490 je umístěná v parku na sídlišti Prosek mezi vzrostlými stromy. Škola je velmi dobře dostupná ze stanice metra STŘÍŽKOV a ostatní MHD.

Kapacita naší školy je 155 dětí, které jsou rozděleny podle věku do šesti tříd. Jednotlivé třídy jsou prostorné, vzdušné a světlé. Jsou vybaveny podle věkových požadavků dětí. Nábytek lze libovolně přestavovat podle aktuálních potřeb jednotlivých tříd. Plně využívány jsou dětmi různé koutky, které si děti budují podle své vlastní fantazie. Prostor tříd je rozdělen do dvou částí. V jedné části je prostor vyhrazen pro stolování nebo činnosti u stolků a ve druhé části je herna využívána pro pohybové činnosti a odpočinek. Vybavení tříd nábytkem, pomůckami, hračkami, knížkami je průběžně doplňováno a obnovováno.

Ve čtyřech třídách jsou pro práci dětí i učitelek k dispozici PC. V předškolních  třídách máme interaktivní tabule, které využívají všechny třídy, ponejvíce však předškolní děti. Vnitřní a vnější prostory jsou neustále obnovovány a vylepšovány.

MŠ je kompletně, včetně kabinetů vybavena novým nábytkem, po rekonstrukci jsou dětské umývárny, vyměněna jsou všechna lina na jednotlivých třídách. Nové je i vybavení šaten. Dokončeny jsou veškeré dekorace chodeb. MŠ je zateplena a pro větší bezpečnost máme nainstalováno bezpečnostní zařízení, které bude střežit celý objekt školy. Chceme pro naše děti bezpečnou školu, předcházející možným  rizikům.

Školní jídelna vyhovuje směrnicím EU. Na našem jídelním lístku najdeme jídla na přání, ale i jídla charakteristická pro různé země. Pitný režim je zajištěn celodenně.

Zahrada školy je neustále obnovována a rekonstruována. Vzniklo na ní víceúčelové hřiště pro různé sporty. Zahradní herní prvky jsou každoročně opatřeny novými nátěry a údržbou. Proběhlo přemostění kořenů stromu a rekonstrukce chodníků. Na zahradu byla nainstalována žulová pítka pro děti, která vyhovují i přísným hygienickým požadavkům. Nově bylo zhotoveno i zastínění pískovišť. Byly položeny nové dlažby na terasy u jednotlivých tříd. Plot MŠ byl natřen ze dvou třetin , poslední etapa bude v příštím školním roce. Nově jsou položeny i podlahy v letních umývárnách. Hodně využívané je i podium, které slouží k vystupování dětí a hrám. Plně využíváme i kompostér, který je k dispozici na školní zahradě. V letošním roce byl vyměněn písek ve všech pískovištích dle platných hygienických norem. Zahrada školy má dva velké nové herní prvky. Upraveny byly i vstupní prostory, vyměněny byly také všechny nástěnky.  Vstupní chodba je zdobena dřevěnými dekoracemi nebo pracemi dětí. Zrekonstruována byla rampa u hospodářského pavilonu a plně odpovídá bezpečnostním předpisům. Rekonstrukcí prošel vchod do ředitelny. Také proběhla kompletní  výměna oken na chodbách a výměna dveří v celém objektu. Po revitalizaci je i přední část zahrady. Všichni se snažíme o mateřskou školu, kde se budou děti , zaměstnanci i rodiče, cítit co nejlépe.

Těšíme se na vás.