Rozpočtová odpovědnost

Rozpočtový výhled 2020-2022

Návrh rozpočtu na rok 2020

Rozpočtový výhled 2019-2021

 

Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu na roky 2020-2021 ke stažení v pdf

Příspěvková organizace: Mateřská škola Litvínovská 490
Rozpočtový výhled školy navrhovaný školou
v tis. Kč
Rozpočet  Rozpočtový výhled
rok 2017 rok 2018 rok 2019
náklady celkem          8 400,00         8 417,00        8 430,00
v tom náklady na školní jídelnu          1 796,00         1 802,00        1 807,00
v tom platy, OON, cca ONIV          5 571,00         5 582,00        5 590,00
vlastní výnosy celkem          1 500,00         1 503,00        1 505,00
v tom příjmy od rodičů          1 500,00         1 503,00        1 505,00
transfer MHMP ONIV          5 571,00         5 582,00        5 590,00
příspěvek na provoz od zřizovatele          1 329,00         1 332,00        1 335,00
16,00 16,00 16,00
V Praze dne 15.02.2017

 Rozpočtový výhled schválený RMČ dne: 28.3.2017, usnesením č. Us. RMČ 125/17

Příspěvková Text

Rozpočet

Rozpočtový výhled

organizace

rok 2017

rok 2018

rok 2019

Mateřská škola náklady celkem          8 403,80                  8 410,00                 8 415,00   
náklady na provoz          2 828,80               2 835,00              2 840,00
Litvínovská 490  – v tom náklady na školní jídelnu          1 796,00                 1 802,00                 1 807,00   
přímé náklady na vzdělávání          5 575,00               5 575,00              5 575,00
vlastní výnosy celkem          1 500,00                  1 503,00                 1 505,00   
 – v tom příjmy od rodičů          1 500,00                 1 503,00   

             1 505,00   

 Rozpočet  Rozpočtový výhled
 rok 2018
 rok 2019
 rok 2020
 náklady celkem   8 630,00  8 716,00  8 804,00
 náklady na provoz  2 835,00  2 863,00  2 892,00
 – v tom náklady na školní jídelnu
 1 802,00  1 820,00  1 838,00
 přímé náklady na vzdělávání  5 795,00  5 853,00  5 912,00
 vlastní výnosy celkem  1 503,00  1 518,00  1 533,00
 – v tom příjmy od rodičů
 1 503,00  1 518,00  1 533,00
 dotace ze SR MŠMT
 5 795,00  5 853,00  5 912,00
 příspěvek na provoz od zřizovatele
 1 332,00  1 345,00  1 359,00
Příspěvková organizace Mateřská škola Litvínovská, zřízená Městskou částí Praha 9
Rozpočet na rok 2018 a rozpočtový výhled na roky 2019 a 2020  
Mateřská škola

Litvínovská

 náklady celkem
 9 026,80
 9 026,80 9 026,80
 náklady na provoz  3 028,80   3 028,80   3 028,80
 přímé náklady na vzdělávání  5 998,00   5 998,00   5 998,00
 vlastní výnosy celkem
 1 600,00  1 600,00  1 600,00
 dotace ze SR MŠMT
 5 998,00  5 998,00  5 998,00
 příspěvek na provoz od zřizovatele
 1 428,80
 1 428,80  1 428,80