Vážení rodiče, na prázdninový provoz již děti e- mailem
nepřihlašujte. Děkujeme


Vážení rodiče a milé děti,

přejeme vám všem krásné léto a hodně zdraví. 🙂 

Kolektiv zaměstnanců MŠ Litvínovská 490


Informace o platbách

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí. V měsíci červnu a červenci, budou platit školné a stravné jen děti docházející do Mateřské školy. Předškolní děti platí jen stravné. Přeplatky na školném a stravném budou vráceny na účty v průběhu měsíce srpna.


Vážení rodiče,

prázdninový provoz bude v naší MŠ od 7.7.2020 do 31.7.2020. Od 7.00 do 17.00 hodin.

Prázdninový provoz pokračuje v omezeném režimu MŠ.

Rodiče mohou přihlásit své děti na  jednotlivé týdny na emailu školy mslitvinovska@volny.cz, nebo v mateřské škole na jednotlivých třídách.

Prázdninový provoz nahlaste nejpozději do 14.6.2020. Pozdější přihlášení nebude po tom to termínu možné.

Školné činí 1000,- Kč bez ohledu na počet odchozených dnů do MŠ.

Děkujeme za pochopení.

V Praze dne 4.6.2020


PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI ke stažení v pdf


Provoz Mateřské školy Litvínovská 490 od 25.5.2020.Veškeré informace ohledně zápisů do Mateřské školy Litvínovská 490 na školní rok 2020/2021 se nacházejí v záložce Zápisy. V Pravidlech pro přijímání dětí jsou termíny a způsob doručení vyplněných přihlášek.

Mateřská škola Litvínovská 490, Litvínovská 490/52 Praha 9, 190 00,

IČO 709 20 362

Tel: 286 88 92 41, webové stránky: www.mslitvinovska.cz

e-mail: mslitvinovska@volny.cz


Potvrzení o platbě školného pro zákonné zástupce za rok 2019