AKCE MŠ  PŘI POBYTU VENKU 2020/2021

ZÁŘÍ

Veselé podzimní malování

ŘÍJEN

Podzimníček – loučení s létem

LISTOPAD

Drakiádia – pouštění draků

PROSINEC

Vánoční zpívání s programem pro rodiče a děti

LEDEN

Soutěž o největšího sněhuláka

ÚNOR

Masopustní průvod a rej masek

DUBEN

Vítání jara – otevírání zahrady – Zajíčkova velikonoční nadílka

KVĚTEN 

Sportovní hry, soutěže

ČERVEN           

Oslava MDD

Rozloučení s předškoláky

Zahradní slavnost

OTEVŘENÉ KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Kroužky budou začínat v měsíci říjnu a podrobné informace naleznete na nástěnce kroužků v hlavní chodbě.